artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia208 KB