artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 listopada 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia249 KB