artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2023 rok

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB