artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB