artykuł nr 1

Uchwała Nr 262/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r.

Załączniki:
Treść uchwały740 KB