artykuł nr 1

Uchwała Nr 275/XXXIX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 października 2022 r.

Załączniki:
Treść uchwały780 KB