artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Izbiskach

Załączniki:
Treść zarządzenia521 KB