artykuł nr 1

Uchwała NR 300/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r.

Załączniki:
Treść uchwałyMB