artykuł nr 1

Uchwała NR 301/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Załączniki:
Treść uchwałyMB