artykuł nr 1

podatek od środków transportowych w 2017, 2018, 2019 oraz 2020 roku