artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu KLB2009C na działce nr ewid. 794/2 ul. Ułańska w Miedźnie