artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia „Zabudowa tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w ciepło budynek szkolny” znajdującej się na działce nr 1416/2 przy ul. Szkolnej w Miedźnie

obrazek
Dostępne podkategorie:
Obwieszczenia Wójta