artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.146.2017

w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Miedźno, obręb Miedźno, oznaczoną jako działka nr 1805/1 o pow. 0,0004 ha, powstała z podziału działki 1805.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 32 KB
Dostępne podkategorie:
Obwieszczenia Wójta