artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych, ulic: Główna, ks. A. Morawca, Wesoła i Nadrzeczna w miejscowości Borowa, gmina Miedźno - zakres II”

Dostępne podkategorie:
Obwieszczenia Wójta