artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie dróg gminnych, ulic: Główna (fragment) Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gmina Miedźno- zakres I”

Dostępne podkategorie:
Obwieszczenia Wójta