artykuł nr 1

Informacja o możliwości odbycia stażu w Urzędzie Gminy Miedźno

W roku 2018 w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planowane jest przyjęcie 4 osób na staż.

Osoby zainteresowane stażem będą miały możliwość jego odbycia w referatach Urzędu Gminy Miedźno (prace biurowe).

Wymaganiem niezbędnym do złożenia oferty jest wykształcenie wyższe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem złożenia wniosku o staż przez Urząd jest spełnienie przez kandydata warunków określonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w ogłoszeniu o naborze.

Osoby zainteresowane powinny złożyć CV oraz list motywacyjny w Urzędzie Gminy Miedźno, pokój nr 11 (Biuro Podawcze). Dokumenty można także przesłać na adres poczty elektronicznej ug@miedzno.pl lub za posrednictwem skrzynek podawczych Urzędu gminy Miedźno w serwisach e-PUAP lub SEKAP, do dnia  12 lutego 2018 r.