artykuł nr 1

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Załączniki:
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia242 KB
Załącznik nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ310 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ580 KB
Załącznik nr 10 do załącznika nr 2 do SIWZ162 MB
Załącznik nr 9 do załącznika nr 2 do SIWZ319 KB
Załącznik nr 8 do załącznika nr 2 do SIWZ334 KB
Załącznik nr 7 do załącznika nr 2 do SIWZ194 KB
Załącznik nr 6 do załącznika nr 2 do SIWZ216 KB
Załącznik nr 5 do załącznika nr 2 do SIWZ192 KB
Załącznik nr 4 do załącznika nr 2 do SIWZ419 KB
Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 do SIWZ (3 z 3)90 KB
Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 do SIWZ (2 z 3)94 KB
Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 do SIWZ (1 z 3)MB
Załącznik nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ580 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ 621 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ 463 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia522 KB
Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym40 KB
Ogłoszenie o zamówieniu346 KB
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia168 KB
Załącznik nr 2 do nr 668 KB
Załącznik nr 7 51 KB
Załącznik nr 8 41 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia66 KB
Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu122 KB
Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu 2465 KB
Informacja dotycząca złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu37 KB
Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach255 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia601 KB
Załącznik nr 114 KB
Załącznik nr 215 KB
Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych