artykuł nr 1

Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 298 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. część nr 2 zamówienia pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno"- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu161 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. część nr 1 zamówienia pn."Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno"- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych144 KB
Informacja z otwarcia 202 KB
Załącznik nr 6 do modyfikacji- Druk opisu oferowanych towarów/urządzeń przez Wykonawcę - dot. części nr 2 zamówienia (dodatek nr 7b do SIWZ) po modyfikacji59 KB
Załącznik nr 5 do modyfikacji- Druk opisu oferowanych towarów/urządzeń przez Wykonawcę - dot. części nr 1 zamówienia (dodatek nr 7a do SIWZ) po modyfikacji253 KB
Załącznik nr 4 do modyfikacji- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. części nr 2 zamówienia (dodatek nr 6b do SIWZ) po modyfikacji175 KB
Załącznik nr 3 do modyfikacji- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. części nr 1 zamówienia (dodatek nr 6a do SIWZ) po modyfikacji216 KB
Załącznik nr 2 do modyfikacji- Druk formularza cenowego - dot. części nr 2 zamówienia (dodatek nr 1b do SIWZ) po modyfikacji127 KB
Załącznik nr 1 do modyfikacji- Druk formularza cenowego - dot. części nr 1 zamówienia (dodatek nr 1a do SIWZ) po modyfikacji244 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 179 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 199 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia137 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia199 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia166 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia63 KB
Dodatek nr 7b do SIWZ127 KB
Dodatek nr 7a do SIWZ299 KB
Dodatek nr 6b do SIWZ225 KB
Dodatek nr 6a do SIWZ526 KB
Dodatek nr 5b do SIWZ291 KB
Dodatek nr 5a do SIWZ273 KB
Dodatek nr 4 do SIWZ103 KB
Dodatek nr 3 do SIWZ102 KB
Dodatek nr 2 do SIWZ82 KB
Dodatek nr 1b do SIWZ128 KB
Dodatek nr 1a do SIWZ301 KB
Dodatek nr 1 do SIWZ104 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia477 KB
Ogłoszenie o zamówieniu400 KB
Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych