artykuł nr 1

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie