Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2023

Uchwała NR 300/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 3 marca 2023 r. poz. 1996

Utworzony: 2023-02-28 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 10:39

2. 2023

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów S...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 27 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata 2023 – 2030. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 21/2023 z dnia 20 marca 2023 r.; Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elekt...

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 16:00

3. 2023

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/VII/2019 Rady Gminy Mied...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 27 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr 60/VII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 20/2023 z dnia 20 marca 2023 r.; Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzen...

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:59

4. 2023

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bez...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 6 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2023 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 17/2023 z dnia 1 marca 2023 r.; Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Mied...

Utworzony: 2023-03-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:55

5. 2023

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:35

6. 2023

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:35

7. 2023

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:34

8. 2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 15:34

9. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-03-16 14:07

10. 2023

Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6

Utworzony: 2023-03-13 | Zmodyfikowany: 2023-03-13 11:04

11. 2023

Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6

Utworzony: 2023-02-16 | Zmodyfikowany: 2023-03-10 09:09

12. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Utworzony: 2022-12-29 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 16:23

13. 2022

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli zamieszkałych nieruchomo...

Utworzony: 2022-12-28 | Zmodyfikowany: 2023-03-03 12:16

14. 2023

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Utworzony: 2023-03-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-01 15:19

15. 2023

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Izbiskach

Utworzony: 2023-02-28 | Zmodyfikowany: 2023-02-28 17:26

16. 2023

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej we Władysławowie

Utworzony: 2023-02-28 | Zmodyfikowany: 2023-02-28 17:25

17. 2023

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Utworzony: 2023-02-28 | Zmodyfikowany: 2023-02-28 17:24

18. 2023

Uchwała NR 299/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu

Utworzony: 2023-02-28 | Zmodyfikowany: 2023-02-28 17:21

19. 2023

Uchwała NR 301/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Utworzony: 2023-02-28 | Zmodyfikowany: 2023-02-28 17:20

20. 2023

Zakup energii elektrycznej

Utworzony: 2023-02-17 | Zmodyfikowany: 2023-02-27 12:03