Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych: ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Cicha oraz u...

Utworzony: 2020-12-09 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 11:36

2. 2020

Przebudowa ul. Łokietka i budowa ul. Św. Jadwigi w miejscowości Miedźno

Utworzony: 2020-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 08:31

3. 2021

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 14:25

4. 2021

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miedźno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 14:24

5. 2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Miedźno na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 14:24

6. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ś...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 14:19

7. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 14:13

8. 2020

Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy Mie...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 13:48

9. 2020

Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85...

Utworzony: 2020-12-17 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 14:50

10. 2020

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 14:28

11. 2020

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2021

Utworzony: 2020-11-05 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 11:47

12. Podatek od środków transportowych

podatek od środków transportowych w 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021 roku

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 Załącznik do deklaracji DT-1

Utworzony: 2016-11-24 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:48

13. Podatek leśny

podatek leśny w 2021 roku

Podatek leśny w 2021 roku 43,3048 zł/1 ha fizyczny lasu Na podstawie: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982)

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:47

14. Podatek rolny

podatek rolny w 2021 roku

Podatek rolny w 2021 roku 146,375 zł/ 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych; 292,75 zł/ 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów. Na podstawie: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 983)

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:46

15. Podatek od nieruchomości

wysokość podatku od nieruchomości w 2020 oraz 2021 roku

Uchwała Nr 98/XII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:45

16. 2020

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 15:41

17. 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 14:25

18. 2021

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miedźno na rok szkolny 2021/2022

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 14:25

19. 2021

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 14:25

20. 2020

Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Topolowa, ul. Zakładowa w Ostrowach nad...

Utworzony: 2020-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 13:58