Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta (Ekodora...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Ślaskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Śląskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. II. Określenie stanowiska urzędniczego, na który odbywa się nabór: 1) ...

Utworzony: 2024-02-12 | Zmodyfikowany: 2024-03-04 13:01

2. 2024

Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Utworzony: 2024-03-01 | Zmodyfikowany: 2024-03-01 08:03

3. 2024

Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki na terenie Gminy Miedźno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Utworzony: 2024-03-01 | Zmodyfikowany: 2024-03-01 08:02

4. 2024

Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gm. Miedźno wraz z budową tę...

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 12:00

5. 2024

Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 08:13

6. Wybory Samorządowe 2024

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie powołanej w celu przeprowadzenia wyb...

Utworzony: 2024-02-26 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 15:48

7. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przest...

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia, o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno biuro podawcze - pok. nr 11

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 14:24

8. 2024

Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Utworzony: 2024-02-26 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 14:13

9. 2024

Uchwała NR 380/LVI/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 15 lutego 2024 r. poz. 1385

Utworzony: 2024-02-14 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 14:09

10. Wybory Samorządowe 2024

Postanowienie Nr 268/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie zwołania ...

Utworzony: 2024-02-24 | Zmodyfikowany: 2024-02-24 16:14

11. Wybory Samorządowe 2024

Postanowienie Nr 266/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24.02.2024 r...

Utworzony: 2024-02-24 | Zmodyfikowany: 2024-02-24 16:11

12. Wybory Samorządowe 2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II ws. możliwości dokonania dodatkowy...

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 12:39

13. 2023

Uchwała NR 358/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. poz. 9012

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:49

14. 2023

Uchwała NR 359/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:48

15. 2023

Uchwała NR 360/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. poz. 9013

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:48

16. 2023

Uchwała NR 361/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. poz. 9014

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:47

17. 2023

Uchwała NR 362/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostrowy nad Okszą Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. poz. 9015

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:46

18. 2023

Uchwała NR 363/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:46

19. 2023

Uchwała NR 364/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2023 r. poz. 9995

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:45

20. 2023

Uchwała NR 365/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 345/LI/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 15:45