Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-05 10:11

2. 2020

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 14:55

3. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Postanowienie o zarządzeniu Wyborów Prezydenta RP na dzień 28.06.2020 r.

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 11:56

4. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 15:34

5. 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Urzędzie Gminy Miedźno

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 11:27

6. 2020

Uchwała Nr 127/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poz. 3205

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 17:09

7. 2020

Uchwała Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poz. 3206

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 17:09

8. 2020

Uchwała Nr 129/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poz. 3207

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 17:09

9. 2020

Uchwała Nr 130/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poz. 3208

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 17:08

10. 2020

Uchwała Nr 131/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poz. 3209

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 17:07

11. 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gm...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 18 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 45/2020 z dnia 8 maja 2020 r.; Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczt...

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 16:22

12. 2020

Marzec 2020 r.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 16:21

13. 2020

Kwiecień 2020 r.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 16:21

14. Dane podstawowe

Ogólne informacje o urzędzie

Gmina Miedźno Rodzaj Gmina wiejska Województwo śląskie Powiat kłobucki Kod 42-120 Miejscowość Miedźno Kontakt +48 34 317-80-10, 317-80-77, 317-81-00 +48 34 317-80-30 e-mail: ug@miedzno.pl Wójt Piotr Derejczyk tel. 34 317-80-10 Przewodniczący Rady Zdzisław Bęben tel. 34 317-80-10 Sekretarz Agnieszka Związek tel. 34 317-80-10 Skarbnik Grażyna Borycka tel. 34 317-80-10 Rzecznik prasowy Daria Piątek tel. 34 310-69-79 Nr konta bankowego Gmina Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno 57 8259 1014 200...

Utworzony: 2003-05-10 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 07:37

15. Interpelacje i zapytania radnych

Zapytanie dot. wykazu wydatków poniesionych na delegacje w 2019 r.

Utworzony: 2020-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-01 12:21

16. 2020

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Utworzony: 2020-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-01 12:17

17. Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.175.2017

dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Miedźno obręb Miedźno, oznaczoną jako działka 1307/3 o powierzchni 0,0006 ha

Utworzony: 2020-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-01 12:14

18. 2020

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 maja 2020 r.

uchylające zarządzenie w sprawie czasowego wprowadzenia zmianowego systemu pracy oraz nowych godzin otwarcia Urzędu Gminy Miedź

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 16:50

19. 2020

Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wy...

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 16:50

20. 2020

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 11:13