Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 09:08

2. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 09:05

3. Ogłoszenia, obwieszczenia

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODA...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 09:08

4. Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 15:27

5. Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.129.2017

dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Miedźno obręb Miedźno, oznaczoną jako działka 74/13 o powierzchni 0,0089 ha

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 08:56

6. Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.203.2017

dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Miedźno obręb Miedźno, oznaczoną jako działka 1083/1 o powierzchni 0,0038 ha

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 08:51

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenie pielęgnacyjne

Informacje dot. Świadczenia pielęgnacyjnego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 22:14

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne

Informacje dot. Świadczenia rodzinnego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 22:09

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenie rodzicielskie

Informacje dot. Świadczenia rodzicielskiego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 22:03

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Informacje dot. Specjalnego zasiłku opiekuńczego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 21:58

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz alimentacyjny

Informacje dot. Funduszu alimentacyjnego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 21:56

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dobry Start

Informacje dot. świadczenia "Dobry Start"

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 21:50

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Informacje dot. Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 21:45

14. 2020

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 14:32

15. 2020

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 14:32

16. 2020

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 14:28

17. 2020

Dostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-22 14:58

18. 2020

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-22 14:40

19. 2020

Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wy...

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-07-22 07:54

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program "Za życiem"

Informacje dot. Programu "Za życiem"

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 17:48