Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Przebudowa i rozbudowa ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG ...

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 11:07

2. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Refera...

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWYM I. Wymagania obowiązkowe: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 20:06

3. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Refera...

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I. Wymagania obowiązkowe: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe; 3) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego; - ustawa o pracownikach samorządowych; - ustawa o samorządzie gminnym; 4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigan...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 20:01

4. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Uzupełnienie informacji zamieszczonej na BIP w dniu 30 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 15:28

5. 2020

Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wy...

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 11:27

6. Petycje

Petycje złożone w 2020 roku

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 16:26

7. 2020

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z te...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 12:40

8. 2020

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z te...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 10:56

9. 2020

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 14:49

10. 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 14:49

11. 2020

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2019 r.

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 14:49

12. 2020

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za 2019 rok

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 14:49

13. 2020

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy w Urzędzie Gminy Miedźno

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 14:49

14. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 13:56

15. 2018

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i...

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 10:33

16. Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Miedźnie ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010. Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w celu: umieszczenia w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, wykonania robót budowlano-montażowych rozkopy i lokalizacja sieci, umieszczenia reklamy, usunięcie awarii sieci w pasie drogowym. W celu uzyskania zezwolenia n...

Utworzony: 2006-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 13:13

17. Zjazdy

Zjazdy indywidualne i publiczne

Zjazdy indywidualne i publiczne Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Miedźnie ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010. Wniosek o wykonanie zjazdu indywidualnego lub publicznego składa się w celu: wykonania zjazdu z drogi gminnej lub wewnętrznej dla obsługi komunikacyjnej działki do celów mieszkaniowych/ indywidualnych; wykonania zjazdu z drogi gminnej lub wewnętrznej dla obsługi komunikacyjnej działki do innych celów niż mieszk...

Utworzony: 2006-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 12:17

18. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 12:12

19. Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na lin...

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010. Wymagane dokumenty : Wniosek, który powinien określać rodzaj wykonywanego przewozu regularnego osób, dokładny przebieg trasy na terenie gminy, tj. początek i koniec przewozu, okres wykonywanej działalności, pojazdy w dyspozy...

Utworzony: 2006-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 12:04

20. Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych dla potrzeb projektowych i indywidualnych Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Miedźnie ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010. Wniosek składa się w celu: wydania opinii o lokalizacji urządzeń w pasach drogowych dla celów projektowanej inwestycji na fazie wykonywania projektu technicznego; wydania opinii o lokalizacji urządzeń w pasach drogowych dla potrzeb Wnioskodawców indywidualnych w...

Utworzony: 2006-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 12:00