Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 362851
   Godziny urzędowania 10759
   Organizacja urzędu 17403
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 1202
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 10046
   Konsultacje 2557
     2011 - 2012 11773
     2013 4373
     2014 7393
     2015 4977
     2016 3783
     2017 1635
     2018 2081
     2019 1335
     2020 1405
     2021 728
     2022 446
   Wzory deklaracji 6287
Organy
   Wójt Gminy 15606
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 1925
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2543
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2408
   Zastępca Wójta 5254
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 2252
   Rada Gminy 29286
     Najbliższa sesja 20339
     Skład Rady 15693
     Sesje 16387
    ›    Archiwalne Plany Pracy 3212
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 19967
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 15305
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 5175
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 1473
     Apele Rady Gminy Miedźno 2468
     Projekty uchwał Rady Gminy 31759
     Interpelacje i zapytania radnych 4514
     Oświadczenia majątkowe radnych 6493
    ›    kadencja 2010-2014 6967
    ›    kadencja 2006-2010 3331
    ›    kadencja 2014-2018 6958
    ›    kadencja 2018-2023 7887
   Komisje Rady 15657
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 619
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 591
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 677
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 590
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 7033
    ›    Najbliższa komisja 3845
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 7469
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 5303
    ›    Najbliższa komisja 3702
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5112
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5893
    ›    Najbliższa komisja 4905
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 6978
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 7212
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 6317
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 6198
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 6918
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 4121
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 7630
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 8193
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 9034
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 1241
   Sołectwa 8879
     Borowa 4997
     Dębiniec 2170
     Izbiska 2219
     Kołaczkowice Duże 2683
     Kołaczkowice Małe 2446
     Miedźno 2930
     Mokra 2782
     Ostrowy 4472
     Wapiennik 2385
     Władysławów 2286
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 4438
   Statut 7579
   Budżet 6181
      2003 3329
      2004 3360
      2005 3289
      2006 3195
      2007 3695
      2008 2650
      2009 2610
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2751
      2010 2872
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1462
      2011 2173
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4595
      2012 1444
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5407
      2013 2145
      2014 2273
      2015 1383
      2016 1438
     2017 1545
     2018 881
     2019 1437
     2020 886
     2021 463
     2022 91
   Zarządzenia Wójta 33549
     2004 2312
     2005 2094
     2006 1870
     2007 1986
     2008 32384
     2009 31001
     2010 25900
     2011 12380
     2012 19306
     2013 12845
     2014 25063
     2015 29359
     2016 10355
     2017 11436
     2018 10082
     2019 12662
     2020 9073
     2021 4820
     2022 4103
   Uchwały 22703
    ›    I Kwartał 3124
    ›    II Kwartał 1953
    ›    III Kwartał 4303
    ›    IV Kwartał 10357
     2003 1737
     2004 1805
    ›    IV Kwartał 17501
    ›    III Kwartał 7511
    ›    II Kwartał 5808
    ›    I Kwartał 6813
     2005 1751
    ›    IV Kwartał 12154
    ›    III Kwartał 6051
    ›    II Kwartał 5664
    ›    I Kwartał 9477
     2006 1618
    ›    IV Kwartał 9638
    ›    III Kwartał 3393
    ›    II Kwartał 4980
    ›     I Kwartał 2185
     2007 2433
    ›    IV Kwartał 11888
    ›    III Kwartał 13681
    ›    II Kwartał 6678
    ›    I Kwartał 5495
     2008 2342
    ›    IV Kwartał 7585
    ›    III Kwartał 7154
    ›    II Kwartał 10486
    ›    I Kwartał 6613
     2009 1765
    ›    IV Kwartał 5566
    ›    III Kwartał 3415
    ›    II Kwartał 16802
    ›    I Kwartał 7622
     2010 2418
    ›    IV Kwartał 9612
    ›    III Kwartał 7493
    ›    II Kwartał 8758
    ›    I Kwartał 4702
     2011 1787
    ›    I Kwartał 3630
    ›    II Kwartał 3936
    ›    III Kwartał 3636
    ›    IV Kwartał 3899
     2012 16346
     2013 10279
     2014 9768
     2015 19565
     2016 7649
     2017 7554
     2018 7608
     2019 9839
     2020 4654
     2021 2910
     2022 1603
   Podatki i opłaty lokalne 10784
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3688
     Podatek od nieruchomości 6518
    ›    Podmiot opodatkowania 1865
    ›    Przedmiot opodatkowania 1651
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1646
    ›    Termin płatności 1552
     Podatek od środków transportowych 3937
     Podatek rolny 3977
     Podatek leśny 3312
     Podatek od posiadania psów 2569
     Opłata targowa 2112
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 3586
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1413
   Dokumenty strategiczne 1684
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6911
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 665
     Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno 160
   Gospodarka komunalna 9455
   Stan mienia komulanego 4627
Dokumenty Strategiczne
   Strategie 169
   Zagospodarowanie przestrzenne 289
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 7409
     Oświadczenia majątkowe 3232
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11092
     Oświadczenia majątkowe 8374
     Sprawozdania finansowe 470
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4099
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 2136
     Sprawozdania finansowe 567
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2820
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1108
     Sprawozdania finansowe 437
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 7217
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1952
     Sprawozdania finansowe 335
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 1426
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 5247
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 2314
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4608
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1916
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3547
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1425
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 6020
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1809
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5894
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1931
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3818
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1576
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 112572
     2003 2189
     2004 10907
     2005 13478
     2006 16476
     2007 19734
     2008 66838
     2009 56300
     2010 17616
     2011 16963
     2012 16033
     2013 17843
     2014 18474
     2015 40756
     2016 17327
     2017 13980
    ›    Plan Zamówień Publicznych 851
     2018 27640
    ›    Plan Zamówień Publicznych 1124
     2019 18491
    ›    Plan Zamówień Publicznych 654
     2020 33557
    ›    Plan Zamówień Publicznych 761
     2021 12086
    ›    Plan zamówień publicznych 1174
     2022 10649
    ›    Plan zamówień publicznych 375
   Konkursy 71379
     2006 3707
     2007 9854
     2008 9964
     2009 12518
     2010 13576
     2011 2258
     2012 2552
     2013 13302
     2014 22581
     2015 23267
     2016 13229
     2017 18095
     2018 15100
     2019 14655
     2020 30368
     2021 2184
    ›    Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego 325
     2022 485
    ›    Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego 98
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 15145
     2014 18880
     2015 31227
     2016 21649
     2017 20361
     2018 24373
     2019 17397
     2020 34869
     2021 2465
   Ogłoszenia zamówień poniżej 130 000 zł 389
     2022 1348
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 11044
     Oświata 1177
     Urząd Stanu Cywilnego 4252
     Ochrona środowiska 3033
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1541
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1325
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 1233
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 2717
    ›    Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb)/ przydomowych oczyszczalni ścieków 2067
     Dowody osobiste 4503
     Ewidencja Ludności 3334
     Nieruchomości 3920
     Działalność gospodarcza 3241
     Podatki 2545
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 2219
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 11232
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1999
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 2053
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1658
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1687
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna 5267
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1841
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 5257
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 4429
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 450
    ›    Kontrole podatkowe 553
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 2101
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10576
     Budownictwo, architektura i inwestycje 3765
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4833
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 4474
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6826
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2439
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 2177
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1633
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1273
     Drogi i transport 2244
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2441
    ›    Zjazdy 4188
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1729
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1801
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1910
   Bezpłatne porady prawne 2629
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 855
Pozostałe
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 135209
   Wybory i referenda 12446
     Wybory 2010 1854
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2149
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4972
     Wybory parlamentarne 2011 2170
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2369
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1840
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5588
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1565
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1208
     Wybory parlamentarne 2015 1098
     Wybory samorządowe 2018 7660
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1958
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1906
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1959
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 2053
   Ogłoszenia, obwieszczenia 73569
     Obwieszczenia Wójta 1598
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2500
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 760
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2062
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 776
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 249/XXXIII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźn 116
   Raport o Stanie Gminy 1525
     2018 592
     2019 401
     2020 316
     2021 78
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 277
   Spisy 592
   Informacje nieudostępnione 4941
   Ponowne wykorzystywanie 1583
   Kontrole 2627
   Rejestr zbiorów danych 2296
   Rejestr instytucji kultury 816
   Rejestr umów 900
     2020 998
     2021 509
     2022 154
   Wykaz udzielonych ulg i pomocy publicznej 303
     Rok 2018 116
     Rok 2019 109
     Rok 2020 156
     Rok 2021 68
   Wybory Ławników 701
     kadencja 2020-2023 398
   Petycje 3234
   Interwencyjny zakup paliwa stałego 46
   Redakcja Biuletynu 5475
Łączna liczba odwiedzin:3244436