Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 379659
   Godziny urzędowania 11455
   Organizacja urzędu 18353
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 1447
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 11773
   Konsultacje 2956
     2011 - 2012 12143
     2013 4647
     2014 7571
     2015 5281
     2016 4212
     2017 1810
     2018 2382
     2019 1549
     2020 1677
     2021 997
     2022 805
     2023 434
   Wzory deklaracji 6621
Organy
   Wójt Gminy 17405
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 2382
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2651
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2537
   Zastępca Wójta 5629
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 2396
   Rada Gminy 30651
     Najbliższa sesja 21587
     Skład Rady 16596
     Sesje 16660
    ›    Archiwalne Plany Pracy 3380
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 21416
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 15971
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 5472
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 1748
     Apele Rady Gminy Miedźno 2734
     Projekty uchwał Rady Gminy 32754
     Interpelacje i zapytania radnych 5231
     Oświadczenia majątkowe radnych 6893
    ›    kadencja 2010-2014 7327
    ›    kadencja 2006-2010 3643
    ›    kadencja 2014-2018 7392
    ›    kadencja 2018-2023 9163
   Komisje Rady 15995
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 725
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 715
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 840
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 687
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 7141
    ›    Najbliższa komisja 3979
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 8122
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 5401
    ›    Najbliższa komisja 3832
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5573
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 6001
    ›    Najbliższa komisja 5025
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 7591
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 7843
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 6924
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 6775
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 7586
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 4491
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 8370
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 8968
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 9582
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 1335
   Sołectwa 9619
     Borowa 5535
     Dębiniec 2336
     Izbiska 2471
     Kołaczkowice Duże 3029
     Kołaczkowice Małe 2751
     Miedźno 3198
     Mokra 3113
     Ostrowy 4886
     Wapiennik 2611
     Władysławów 2593
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 4741
   Statut 7860
   Budżet 6577
      2003 3428
      2004 3473
      2005 3396
      2006 3300
      2007 3793
      2008 2767
      2009 2709
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2984
      2010 2974
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1569
      2011 2246
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4731
      2012 1527
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5550
      2013 2236
      2014 2360
      2015 1472
      2016 1527
     2017 1650
     2018 1038
     2019 1600
     2020 1054
     2021 688
     2022 312
     2023 217
   Zarządzenia Wójta 35435
     2004 2415
     2005 2206
     2006 1979
     2007 2095
     2008 33179
     2009 31768
     2010 26776
     2011 13287
     2012 20128
     2013 13654
     2014 25971
     2015 30209
     2016 11068
     2017 12303
     2018 10853
     2019 13596
     2020 9934
     2021 5769
     2022 5659
     2023 2929
   Uchwały 23865
    ›    I Kwartał 3342
    ›    II Kwartał 2086
    ›    III Kwartał 4574
    ›    IV Kwartał 10992
     2003 1857
     2004 1934
    ›    IV Kwartał 18127
    ›    III Kwartał 7844
    ›    II Kwartał 6071
    ›    I Kwartał 7093
     2005 1869
    ›    IV Kwartał 12621
    ›    III Kwartał 6336
    ›    II Kwartał 5903
    ›    I Kwartał 9851
     2006 1740
    ›    IV Kwartał 10080
    ›    III Kwartał 3613
    ›    II Kwartał 5264
    ›     I Kwartał 2328
     2007 2580
    ›    IV Kwartał 12406
    ›    III Kwartał 14274
    ›    II Kwartał 6989
    ›    I Kwartał 5764
     2008 2482
    ›    IV Kwartał 7955
    ›    III Kwartał 7638
    ›    II Kwartał 11018
    ›    I Kwartał 6904
     2009 1869
    ›    IV Kwartał 5834
    ›    III Kwartał 3611
    ›    II Kwartał 17247
    ›    I Kwartał 7922
     2010 2529
    ›    IV Kwartał 10147
    ›    III Kwartał 7855
    ›    II Kwartał 9274
    ›    I Kwartał 4967
     2011 1875
    ›    I Kwartał 3954
    ›    II Kwartał 4348
    ›    III Kwartał 3970
    ›    IV Kwartał 4244
     2012 17127
     2013 10813
     2014 10439
     2015 20325
     2016 8352
     2017 8295
     2018 8311
     2019 10816
     2020 5356
     2021 3750
     2022 3731
     2023 1794
   Podatki i opłaty lokalne 11363
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4231
     Podatek od nieruchomości 7793
    ›    Podmiot opodatkowania 1981
    ›    Przedmiot opodatkowania 1759
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1758
    ›    Termin płatności 1652
     Podatek od środków transportowych 4351
     Podatek rolny 4192
     Podatek leśny 3469
     Podatek od posiadania psów 2722
     Opłata targowa 2213
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 3715
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1560
   Dokumenty strategiczne 1971
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 7093
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 767
     Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno 263
   Gospodarka komunalna 9923
   Stan mienia komulanego 5194
Dokumenty Strategiczne
   Strategie 398
   Zagospodarowanie przestrzenne 846
   Zawiadomienia o inwestycjach mieszkaniowych i towarzyszących 394
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 7892
     Oświadczenia majątkowe 3453
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12400
     Oświadczenia majątkowe 9355
     Sprawozdania finansowe 607
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4643
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 2506
     Sprawozdania finansowe 698
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3296
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1328
     Sprawozdania finansowe 602
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 7897
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 2163
     Sprawozdania finansowe 449
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 1721
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 5400
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 2428
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4730
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 2025
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3695
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1538
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 6167
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1935
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 6087
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 2040
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3962
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1708
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 116260
     2003 2355
     2004 11104
     2005 13610
     2006 16698
     2007 19986
     2008 67287
     2009 56585
     2010 17922
     2011 17158
     2012 16213
     2013 17998
     2014 18641
     2015 40945
     2016 17492
     2017 14281
    ›    Plan Zamówień Publicznych 959
     2018 28513
    ›    Plan Zamówień Publicznych 1242
     2019 18982
    ›    Plan Zamówień Publicznych 835
     2020 34196
    ›    Plan Zamówień Publicznych 877
     2021 12526
    ›    Plan zamówień publicznych 1392
     2022 15474
    ›    Plan zamówień publicznych 573
     2023 6143
    ›    Plan zamówień publicznych 253
   Konkursy 71869
     2006 3798
     2007 9969
     2008 10067
     2009 12612
     2010 13658
     2011 2333
     2012 2633
     2013 13385
     2014 22663
     2015 23398
     2016 13311
     2017 18225
     2018 15234
     2019 14824
     2020 32510
     2021 3764
    ›    Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego 423
     2022 699
    ›    Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego 218
     2023 1856
    ›    Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego 109
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 15706
     2014 19019
     2015 31314
     2016 21933
     2017 20499
     2018 24832
     2019 17493
     2020 38822
     2021 4146
   Ogłoszenia zamówień poniżej 130 000 zł 1333
     2022 3466
     2023 609
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 11717
     Oświata 1469
     Urząd Stanu Cywilnego 4964
     Ochrona środowiska 3306
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1708
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1474
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 1353
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 2989
    ›    Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb)/ przydomowych oczyszczalni ścieków 2413
    ›    Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 60
     Dowody osobiste 4804
     Ewidencja Ludności 3481
     Nieruchomości 4170
     Działalność gospodarcza 3417
     Podatki 2700
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 2374
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 15818
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 2149
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 2281
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1823
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1823
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna 5819
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 2138
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 5751
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 4787
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 555
    ›    Kontrole podatkowe 722
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 2273
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11311
     Budownictwo, architektura i inwestycje 4038
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5280
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 4829
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7828
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2600
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 2345
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1787
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1410
     Drogi i transport 2414
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2649
    ›    Zjazdy 4402
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1847
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1942
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 2050
   Bezpłatne porady prawne 3006
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 1057
Pozostałe
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 141694
   Wybory i referenda 13109
     Wybory 2010 1928
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2284
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5177
     Wybory parlamentarne 2011 2250
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2552
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1931
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5694
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1652
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1293
     Wybory parlamentarne 2015 1190
     Wybory samorządowe 2018 7993
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 2126
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2097
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2153
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 2307
     Wybory Parlamentarne 2023 835
   Ogłoszenia, obwieszczenia 81270
     Obwieszczenia Wójta 2280
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2737
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 854
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2253
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 871
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 249/XXXIII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźn 264
   Raport o Stanie Gminy 1917
     2018 705
     2019 505
     2020 426
     2021 251
     2022 115
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 500
   Spisy 770
   Informacje nieudostępnione 5174
   Ponowne wykorzystywanie 1823
   Kontrole 2823
   Rejestr zbiorów danych 2510
   Rejestr instytucji kultury 973
   Rejestr umów 1143
     2020 1146
     2021 643
     2022 363
     2023 83
   Wykaz udzielonych ulg i pomocy publicznej 528
     Rok 2018 177
     Rok 2019 166
     Rok 2020 222
     Rok 2021 153
     Rok 2022 56
   Wybory Ławników 898
     kadencja 2020-2023 500
     kadencja 2024-2027 76
   Petycje 3833
   Interwencyjny zakup paliwa stałego 284
   Redakcja Biuletynu 5664
Łączna liczba odwiedzin:3442097