Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 354385
   Godziny urzędowania 10508
   Organizacja urzędu 16984
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 1124
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 9557
   Konsultacje 2355
     2011 - 2012 11600
     2013 4253
     2014 7304
     2015 4824
     2016 3554
     2017 1556
     2018 1923
     2019 1234
     2020 1275
     2021 631
     2022 163
   Wzory deklaracji 6065
Organy
   Wójt Gminy 14838
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 1800
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2484
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2357
   Zastępca Wójta 5132
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 2192
   Rada Gminy 28637
     Najbliższa sesja 19917
     Skład Rady 15307
     Sesje 16221
    ›    Archiwalne Plany Pracy 3159
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 19233
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 14967
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 4978
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 1338
     Apele Rady Gminy Miedźno 2382
     Projekty uchwał Rady Gminy 31283
     Interpelacje i zapytania radnych 4143
     Oświadczenia majątkowe radnych 6338
    ›    kadencja 2010-2014 6771
    ›    kadencja 2006-2010 3184
    ›    kadencja 2014-2018 6810
    ›    kadencja 2018-2023 7350
   Komisje Rady 15548
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 567
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 556
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 625
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 538
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6986
    ›    Najbliższa komisja 3796
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 7136
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 5264
    ›    Najbliższa komisja 3654
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4920
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5847
    ›    Najbliższa komisja 4860
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 6681
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 6925
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 6037
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 5926
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 6606
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 3941
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 7286
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 7816
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 8769
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 1197
   Sołectwa 8623
     Borowa 4628
     Dębiniec 2107
     Izbiska 2123
     Kołaczkowice Duże 2551
     Kołaczkowice Małe 2315
     Miedźno 2838
     Mokra 2611
     Ostrowy 4255
     Wapiennik 2296
     Władysławów 2174
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 4339
   Statut 7477
   Budżet 6072
      2003 3293
      2004 3325
      2005 3248
      2006 3159
      2007 3653
      2008 2622
      2009 2574
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2679
      2010 2831
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1425
      2011 2141
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4551
      2012 1405
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5359
      2013 2109
      2014 2232
      2015 1347
      2016 1392
     2017 1506
     2018 801
     2019 1355
     2020 806
     2021 362
     2022 10
   Zarządzenia Wójta 32522
     2004 2273
     2005 2046
     2006 1828
     2007 1939
     2008 31917
     2009 30569
     2010 25383
     2011 11874
     2012 18855
     2013 12398
     2014 24141
     2015 28867
     2016 9939
     2017 10954
     2018 9742
     2019 12153
     2020 8579
     2021 4424
     2022 2202
   Uchwały 22223
    ›    I Kwartał 3038
    ›    II Kwartał 1908
    ›    III Kwartał 4190
    ›    IV Kwartał 10127
     2003 1694
     2004 1765
    ›    IV Kwartał 17194
    ›    III Kwartał 7354
    ›    II Kwartał 5691
    ›    I Kwartał 6692
     2005 1711
    ›    IV Kwartał 11939
    ›    III Kwartał 5909
    ›    II Kwartał 5565
    ›    I Kwartał 9310
     2006 1577
    ›    IV Kwartał 9422
    ›    III Kwartał 3305
    ›    II Kwartał 4876
    ›     I Kwartał 2136
     2007 2364
    ›    IV Kwartał 11650
    ›    III Kwartał 13310
    ›    II Kwartał 6532
    ›    I Kwartał 5376
     2008 2272
    ›    IV Kwartał 7430
    ›    III Kwartał 6991
    ›    II Kwartał 10242
    ›    I Kwartał 6484
     2009 1732
    ›    IV Kwartał 5445
    ›    III Kwartał 3336
    ›    II Kwartał 16610
    ›    I Kwartał 7478
     2010 2365
    ›    IV Kwartał 9302
    ›    III Kwartał 7285
    ›    II Kwartał 8415
    ›    I Kwartał 4551
     2011 1740
    ›    I Kwartał 3474
    ›    II Kwartał 3761
    ›    III Kwartał 3459
    ›    IV Kwartał 3736
     2012 15900
     2013 9935
     2014 9417
     2015 19076
     2016 7213
     2017 7134
     2018 7173
     2019 9199
     2020 4341
     2021 2392
     2022 639
   Podatki i opłaty lokalne 10609
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3460
     Podatek od nieruchomości 6387
    ›    Podmiot opodatkowania 1811
    ›    Przedmiot opodatkowania 1590
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1599
    ›    Termin płatności 1508
     Podatek od środków transportowych 3807
     Podatek rolny 3876
     Podatek leśny 3231
     Podatek od posiadania psów 2429
     Opłata targowa 2064
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 3524
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1357
   Dokumenty strategiczne 1569
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6826
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 619
     Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno 116
   Gospodarka komunalna 9304
   Stan mienia komulanego 4412
Dokumenty Strategiczne
   Strategie 83
   Zagospodarowanie przestrzenne 147
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 7246
     Oświadczenia majątkowe 3170
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10403
     Oświadczenia majątkowe 8061
     Sprawozdania finansowe 424
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3755
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1973
     Sprawozdania finansowe 516
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2643
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1025
     Sprawozdania finansowe 368
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 6928
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1883
     Sprawozdania finansowe 296
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 1319
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 5184
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1892
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4556
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1863
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3474
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1369
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5943
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1757
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5794
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1886
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3769
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1537
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 110971
     2003 2149
     2004 10809
     2005 13406
     2006 16363
     2007 19584
     2008 66623
     2009 56167
     2010 17380
     2011 16883
     2012 15959
     2013 17765
     2014 18392
     2015 40666
     2016 16842
     2017 13772
    ›    Plan Zamówień Publicznych 810
     2018 27148
    ›    Plan Zamówień Publicznych 1083
     2019 18351
    ›    Plan Zamówień Publicznych 595
     2020 33310
    ›    Plan Zamówień Publicznych 712
     2021 11722
    ›    Plan zamówień publicznych 1054
     2022 5934
    ›    Plan zamówień publicznych 255
   Konkursy 71158
     2006 3672
     2007 9795
     2008 9920
     2009 12481
     2010 13540
     2011 2225
     2012 2517
     2013 13265
     2014 22534
     2015 23198
     2016 13191
     2017 18027
     2018 15032
     2019 14580
     2020 27807
     2021 1436
    ›    Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego 249
     2022 309
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 14888
     2014 18813
     2015 31192
     2016 21512
     2017 20297
     2018 24176
     2019 17360
     2020 31533
     2021 1547
   Ogłoszenia zamówień poniżej 130 000 zł 82
     2022 192
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 10618
     Oświata 955
     Urząd Stanu Cywilnego 4056
     Ochrona środowiska 2885
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1464
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1256
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 1185
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 2581
    ›    Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb)/ przydomowych oczyszczalni ścieków 1661
     Dowody osobiste 4371
     Ewidencja Ludności 3252
     Nieruchomości 3812
     Działalność gospodarcza 3166
     Podatki 2463
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 2138
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 9685
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1932
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1943
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1605
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1632
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna 5038
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1689
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 4594
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 4256
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 394
    ›    Kontrole podatkowe 478
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 2028
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10162
     Budownictwo, architektura i inwestycje 3648
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4620
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 4264
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6430
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2388
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 2121
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1578
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1224
     Drogi i transport 2173
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2386
    ›    Zjazdy 4130
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1682
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1753
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1853
   Bezpłatne porady prawne 2523
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 787
Pozostałe
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 131884
   Wybory i referenda 12344
     Wybory 2010 1819
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2111
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4920
     Wybory parlamentarne 2011 2128
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2309
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1800
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5543
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1523
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1172
     Wybory parlamentarne 2015 1062
     Wybory samorządowe 2018 7531
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1882
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1827
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1882
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1944
   Ogłoszenia, obwieszczenia 70806
     Obwieszczenia Wójta 1232
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2365
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 706
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1978
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 661
   Raport o Stanie Gminy 1418
     2018 552
     2019 357
     2020 267
     2021 24
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 201
   Spisy 526
   Informacje nieudostępnione 4873
   Ponowne wykorzystywanie 1493
   Kontrole 2553
   Rejestr zbiorów danych 2218
   Rejestr instytucji kultury 755
   Rejestr umów 789
     2020 931
     2021 433
     2022 39
   Wykaz udzielonych ulg i pomocy publicznej 225
     Rok 2018 86
     Rok 2019 82
     Rok 2020 131
     Rok 2021 29
   Wybory Ławników 616
     kadencja 2020-2023 353
   Petycje 2995
   Redakcja Biuletynu 5402
Łączna liczba odwiedzin:3152412