Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 305093
   Godziny urzędowania 9049
   Organizacja urzędu 14386
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 681
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 6329
   Konsultacje 1125
     2011 - 2012 10398
     2013 3417
     2014 6719
     2015 3992
     2016 2185
     2017 947
     2018 932
     2019 459
     2020 125
   Wzory deklaracji 4863
Organy
   Wójt Gminy 11730
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 841
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2113
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2016
   Zastępca Wójta 4267
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1779
   Rada Gminy 24166
     Najbliższa sesja 17118
     Skład Rady 7850
     Sesje 14116
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2838
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 13911
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 12750
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 2524
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 52
     Apele Rady Gminy Miedźno 1429
     Projekty uchwał Rady Gminy 27848
     Interpelacje i zapytania radnych 930
     Oświadczenia majątkowe radnych 4928
    ›    kadencja 2010-2014 5664
    ›    kadencja 2006-2010 2220
    ›    kadencja 2014-2018 5648
    ›    kadencja 2018-2023 3533
   Komisje Rady 14557
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 283
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 264
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 285
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 225
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6572
    ›    Najbliższa komisja 3484
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4991
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 4953
    ›    Najbliższa komisja 3350
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3432
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5486
    ›    Najbliższa komisja 4511
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4739
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4757
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 4251
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 4224
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 4679
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2896
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 5142
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5660
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7251
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 952
   Sołectwa 7147
     Borowa 3828
     Dębiniec 1740
     Izbiska 1643
     Kołaczkowice Duże 1848
     Kołaczkowice Małe 1716
     Miedźno 2355
     Mokra 1926
     Ostrowy 3144
     Wapiennik 1782
     Władysławów 1625
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3673
   Statut 6583
   Budżet 4946
      2003 3080
      2004 3103
      2005 3037
      2006 2962
      2007 3442
      2008 2425
      2009 2335
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2072
      2010 2643
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1173
      2011 1917
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4247
      2012 1185
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5083
      2013 1901
      2014 1982
      2015 1135
      2016 1056
     2017 1078
     2018 223
     2019 325
     2020 119
   Zarządzenia Wójta 26737
     2004 2025
     2005 1815
     2006 1613
     2007 1723
     2008 28970
     2009 27396
     2010 22072
     2011 8732
     2012 15182
     2013 9005
     2014 19735
     2015 23989
     2016 6692
     2017 7268
     2018 6548
     2019 7573
     2020 1406
   Uchwały 19056
    ›    I Kwartał 2429
    ›    II Kwartał 1612
    ›    III Kwartał 3357
    ›    IV Kwartał 8241
     2003 1444
     2004 1481
    ›    IV Kwartał 15019
    ›    III Kwartał 6271
    ›    II Kwartał 4876
    ›    I Kwartał 5653
     2005 1458
    ›    IV Kwartał 10248
    ›    III Kwartał 4948
    ›    II Kwartał 4770
    ›    I Kwartał 8077
     2006 1367
    ›    IV Kwartał 7946
    ›    III Kwartał 2683
    ›    II Kwartał 4071
    ›     I Kwartał 1836
     2007 2016
    ›    IV Kwartał 9748
    ›    III Kwartał 11161
    ›    II Kwartał 5527
    ›    I Kwartał 4560
     2008 1975
    ›    IV Kwartał 6129
    ›    III Kwartał 5632
    ›    II Kwartał 8921
    ›    I Kwartał 5659
     2009 1514
    ›    IV Kwartał 4495
    ›    III Kwartał 2786
    ›    II Kwartał 15255
    ›    I Kwartał 6558
     2010 2098
    ›    IV Kwartał 7639
    ›    III Kwartał 6035
    ›    II Kwartał 6791
    ›    I Kwartał 3860
     2011 1501
    ›    I Kwartał 2438
    ›    II Kwartał 2680
    ›    III Kwartał 2434
    ›    IV Kwartał 2570
     2012 13136
     2013 8111
     2014 6864
     2015 16029
     2016 4241
     2017 4135
     2018 3849
     2019 4345
     2020 266
   Podatki i opłaty lokalne 8961
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1641
     Podatek od nieruchomości 5192
    ›    Podmiot opodatkowania 1514
    ›    Przedmiot opodatkowania 1215
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1315
    ›    Termin płatności 1234
     Podatek od środków transportowych 3007
     Podatek rolny 3269
     Podatek leśny 2779
     Podatek od posiadania psów 2054
     Opłata targowa 1835
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2313
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 862
   Strategie 828
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6338
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 383
   Gospodarka komunalna 7866
   Stan mienia komulanego 2880
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 5911
     Oświadczenia majątkowe 2743
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6544
     Oświadczenia majątkowe 5915
     Sprawozdania finansowe 81
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 2633
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1365
     Sprawozdania finansowe 271
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 1409
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 602
     Sprawozdania finansowe 80
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 5279
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1416
     Sprawozdania finansowe 68
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 675
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4664
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1341
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4058
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1613
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3017
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1083
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5058
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1431
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5124
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1597
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3399
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1267
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 97346
     2003 1909
     2004 10087
     2005 12944
     2006 15574
     2007 18523
     2008 64662
     2009 54728
     2010 15890
     2011 16194
     2012 15422
     2013 17160
     2014 17777
     2015 38711
     2016 15910
     2017 12631
    ›    Plan Zamówień Publicznych 554
     2018 24409
    ›    Plan Zamówień Publicznych 747
     2019 15506
    ›    Plan Zamówień Publicznych 226
     2020 6943
    ›    Plan Zamówień Publicznych 129
   Konkursy 68191
     2006 3470
     2007 9463
     2008 9687
     2009 12245
     2010 13323
     2011 1999
     2012 2307
     2013 13040
     2014 22299
     2015 21627
     2016 12945
     2017 17560
     2018 14514
     2019 13918
     2020 2315
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 12244
     2014 18328
     2015 29877
     2016 20360
     2017 19773
     2018 22763
     2019 16935
     2020 3676
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 8535
     Oświata 475
     Urząd Stanu Cywilnego 2609
     Ochrona środowiska 2056
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1016
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 871
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 883
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1342
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 843
     Dowody osobiste 3469
     Ewidencja Ludności 2618
     Nieruchomości 3094
     Działalność gospodarcza 2702
     Podatki 1912
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1646
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 3217
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1529
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1459
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1295
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1303
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1284
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 3360
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1215
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2403
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 2294
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1407
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 115
    ›    Kontrole podatkowe 76
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 1598
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7649
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2673
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2877
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 3062
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4021
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2055
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1708
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1279
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 944
     Drogi i transport 1694
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2065
    ›    Zjazdy 3744
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1402
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1482
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1582
   Bezpłatne porady prawne 1860
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 245
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 116111
   Wybory i referenda 10934
     Wybory 2010 1618
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1764
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4533
     Wybory parlamentarne 2011 1882
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1746
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1570
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5229
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1323
     Referendum ogólnokrajowe 2015 955
     Wybory parlamentarne 2015 828
     Wybory samorządowe 2018 6467
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1173
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1122
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1202
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 114
   Ogłoszenia, obwieszczenia 56110
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1798
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 479
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1254
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 444
   Raport o Stanie Gminy 278
     2018 135
   Informacje nieudostępnione 4301
   Ponowne wykorzystywanie 828
   Kontrole 1906
   Rejestr zbiorów danych 1714
   Rejestr instytucji kultury 237
   Rejestr umów 59
     2020 45
   Wybory Ławników 178
     kadencja 2020-2023 109
   Petycje 1359
   Redakcja Biuletynu 4936
Łączna liczba odwiedzin:2567356