Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 309325
   Godziny urzędowania 9206
   Organizacja urzędu 14550
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 722
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 6471
   Konsultacje 1292
     2011 - 2012 10555
     2013 3528
     2014 6788
     2015 4074
     2016 2303
     2017 1032
     2018 1053
     2019 602
     2020 340
   Wzory deklaracji 4965
Organy
   Wójt Gminy 11888
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 907
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2159
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2064
   Zastępca Wójta 4359
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1825
   Rada Gminy 24625
     Najbliższa sesja 17486
     Skład Rady 8084
     Sesje 14324
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2876
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 14576
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 13019
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 2761
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 172
     Apele Rady Gminy Miedźno 1565
     Projekty uchwał Rady Gminy 28193
     Interpelacje i zapytania radnych 1230
     Oświadczenia majątkowe radnych 5066
    ›    kadencja 2010-2014 5799
    ›    kadencja 2006-2010 2325
    ›    kadencja 2014-2018 5800
    ›    kadencja 2018-2023 3975
   Komisje Rady 14672
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 320
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 320
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 328
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 255
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6631
    ›    Najbliższa komisja 3527
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5208
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 4996
    ›    Najbliższa komisja 3390
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3596
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5528
    ›    Najbliższa komisja 4552
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5007
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 5088
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 4459
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 4429
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 4875
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 3023
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 5381
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5844
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7394
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 976
   Sołectwa 7304
     Borowa 3888
     Dębiniec 1787
     Izbiska 1678
     Kołaczkowice Duże 1917
     Kołaczkowice Małe 1767
     Miedźno 2400
     Mokra 1980
     Ostrowy 3248
     Wapiennik 1849
     Władysławów 1678
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3747
   Statut 6696
   Budżet 5070
      2003 3107
      2004 3133
      2005 3057
      2006 2983
      2007 3466
      2008 2450
      2009 2354
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2137
      2010 2666
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1207
      2011 1941
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4280
      2012 1212
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5115
      2013 1924
      2014 2010
      2015 1161
      2016 1091
     2017 1129
     2018 288
     2019 461
     2020 184
   Zarządzenia Wójta 27434
     2004 2054
     2005 1846
     2006 1644
     2007 1751
     2008 29334
     2009 27801
     2010 22445
     2011 9015
     2012 15718
     2013 9484
     2014 20295
     2015 24581
     2016 7168
     2017 7756
     2018 7027
     2019 8146
     2020 2705
   Uchwały 19299
    ›    I Kwartał 2469
    ›    II Kwartał 1646
    ›    III Kwartał 3428
    ›    IV Kwartał 8447
     2003 1475
     2004 1521
    ›    IV Kwartał 15184
    ›    III Kwartał 6386
    ›    II Kwartał 4946
    ›    I Kwartał 5776
     2005 1491
    ›    IV Kwartał 10430
    ›    III Kwartał 5072
    ›    II Kwartał 4830
    ›    I Kwartał 8203
     2006 1392
    ›    IV Kwartał 8054
    ›    III Kwartał 2739
    ›    II Kwartał 4148
    ›     I Kwartał 1865
     2007 2055
    ›    IV Kwartał 9951
    ›    III Kwartał 11341
    ›    II Kwartał 5613
    ›    I Kwartał 4623
     2008 2022
    ›    IV Kwartał 6279
    ›    III Kwartał 5785
    ›    II Kwartał 9019
    ›    I Kwartał 5746
     2009 1549
    ›    IV Kwartał 4638
    ›    III Kwartał 2842
    ›    II Kwartał 15386
    ›    I Kwartał 6669
     2010 2163
    ›    IV Kwartał 7845
    ›    III Kwartał 6162
    ›    II Kwartał 6940
    ›    I Kwartał 3895
     2011 1533
    ›    I Kwartał 2549
    ›    II Kwartał 2759
    ›    III Kwartał 2523
    ›    IV Kwartał 2639
     2012 13487
     2013 8267
     2014 7187
     2015 16394
     2016 4643
     2017 4536
     2018 4287
     2019 4909
     2020 509
   Podatki i opłaty lokalne 9134
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1806
     Podatek od nieruchomości 5303
    ›    Podmiot opodatkowania 1555
    ›    Przedmiot opodatkowania 1250
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1346
    ›    Termin płatności 1264
     Podatek od środków transportowych 3070
     Podatek rolny 3353
     Podatek leśny 2845
     Podatek od posiadania psów 2101
     Opłata targowa 1859
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2348
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 904
   Strategie 894
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6387
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 414
   Gospodarka komunalna 8060
   Stan mienia komulanego 3093
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 6020
     Oświadczenia majątkowe 2803
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6802
     Oświadczenia majątkowe 6102
     Sprawozdania finansowe 124
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 2738
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1441
     Sprawozdania finansowe 296
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 1521
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 635
     Sprawozdania finansowe 106
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 5380
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1471
     Sprawozdania finansowe 97
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 725
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4735
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1374
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4113
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1634
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3062
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1130
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5186
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1469
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5190
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1645
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3447
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1307
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 98327
     2003 1942
     2004 10172
     2005 13019
     2006 15663
     2007 18691
     2008 65008
     2009 55002
     2010 16148
     2011 16280
     2012 15496
     2013 17273
     2014 17858
     2015 38974
     2016 15982
     2017 12773
    ›    Plan Zamówień Publicznych 579
     2018 24833
    ›    Plan Zamówień Publicznych 796
     2019 16148
    ›    Plan Zamówień Publicznych 259
     2020 9272
    ›    Plan Zamówień Publicznych 224
   Konkursy 68726
     2006 3500
     2007 9504
     2008 9720
     2009 12273
     2010 13352
     2011 2026
     2012 2334
     2013 13067
     2014 22332
     2015 21842
     2016 12984
     2017 17617
     2018 14580
     2019 14016
     2020 3714
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 12529
     2014 18392
     2015 30052
     2016 20479
     2017 19839
     2018 22901
     2019 17042
     2020 5911
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 8764
     Oświata 561
     Urząd Stanu Cywilnego 2720
     Ochrona środowiska 2145
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1052
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 909
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 922
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1433
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 885
     Dowody osobiste 3533
     Ewidencja Ludności 2696
     Nieruchomości 3170
     Działalność gospodarcza 2770
     Podatki 1981
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1692
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 3700
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1579
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1517
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1329
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1333
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1316
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna 3549
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1280
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2530
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 2451
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 145
    ›    Kontrole podatkowe 129
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 1644
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7941
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2777
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3061
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 3152
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4169
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2103
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1750
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1316
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 980
     Drogi i transport 1743
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2089
    ›    Zjazdy 3792
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1432
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1508
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1614
   Bezpłatne porady prawne 1945
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 309
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 118366
   Wybory i referenda 11157
     Wybory 2010 1642
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1808
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4566
     Wybory parlamentarne 2011 1917
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1776
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1596
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5256
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1343
     Referendum ogólnokrajowe 2015 978
     Wybory parlamentarne 2015 853
     Wybory samorządowe 2018 6633
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1254
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1213
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1308
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 396
   Ogłoszenia, obwieszczenia 57092
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1868
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 510
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1385
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 463
   Raport o Stanie Gminy 425
     2018 240
   Informacje nieudostępnione 4377
   Ponowne wykorzystywanie 873
   Kontrole 1986
   Rejestr zbiorów danych 1773
   Rejestr instytucji kultury 284
   Rejestr umów 111
     2020 94
   Wybory Ławników 211
     kadencja 2020-2023 141
   Petycje 1530
   Redakcja Biuletynu 4982
Łączna liczba odwiedzin:2622611