Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 313852
   Godziny urzędowania 9373
   Organizacja urzędu 14829
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 765
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 6715
   Konsultacje 1413
     2011 - 2012 10713
     2013 3615
     2014 6856
     2015 4170
     2016 2428
     2017 1097
     2018 1191
     2019 704
     2020 456
   Wzory deklaracji 5148
Organy
   Wójt Gminy 12066
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 1029
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2195
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2106
   Zastępca Wójta 4454
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1874
   Rada Gminy 25086
     Najbliższa sesja 17805
     Skład Rady 8344
     Sesje 14542
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2910
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 15219
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 13290
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 3023
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 294
     Apele Rady Gminy Miedźno 1643
     Projekty uchwał Rady Gminy 28490
     Interpelacje i zapytania radnych 1586
     Oświadczenia majątkowe radnych 5189
    ›    kadencja 2010-2014 5946
    ›    kadencja 2006-2010 2430
    ›    kadencja 2014-2018 5926
    ›    kadencja 2018-2023 4281
   Komisje Rady 14793
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 358
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 355
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 366
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 293
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6680
    ›    Najbliższa komisja 3552
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5454
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 5034
    ›    Najbliższa komisja 3415
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3754
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5571
    ›    Najbliższa komisja 4592
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5250
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 5365
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 4659
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 4644
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 5107
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 3146
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 5632
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 6073
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7556
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 1006
   Sołectwa 7454
     Borowa 3946
     Dębiniec 1821
     Izbiska 1711
     Kołaczkowice Duże 1988
     Kołaczkowice Małe 1827
     Miedźno 2448
     Mokra 2032
     Ostrowy 3339
     Wapiennik 1893
     Władysławów 1729
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3830
   Statut 6791
   Budżet 5163
      2003 3137
      2004 3171
      2005 3093
      2006 3011
      2007 3492
      2008 2475
      2009 2378
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2210
      2010 2685
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1253
      2011 1974
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4323
      2012 1238
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5156
      2013 1955
      2014 2051
      2015 1191
      2016 1130
     2017 1171
     2018 343
     2019 572
     2020 252
   Zarządzenia Wójta 27980
     2004 2078
     2005 1875
     2006 1672
     2007 1780
     2008 29627
     2009 28101
     2010 22760
     2011 9328
     2012 16145
     2013 9863
     2014 20752
     2015 25177
     2016 7552
     2017 8177
     2018 7390
     2019 8653
     2020 3588
   Uchwały 19608
    ›    I Kwartał 2537
    ›    II Kwartał 1678
    ›    III Kwartał 3537
    ›    IV Kwartał 8698
     2003 1512
     2004 1552
    ›    IV Kwartał 15429
    ›    III Kwartał 6515
    ›    II Kwartał 5031
    ›    I Kwartał 5917
     2005 1527
    ›    IV Kwartał 10625
    ›    III Kwartał 5188
    ›    II Kwartał 4933
    ›    I Kwartał 8342
     2006 1419
    ›    IV Kwartał 8229
    ›    III Kwartał 2824
    ›    II Kwartał 4242
    ›     I Kwartał 1907
     2007 2096
    ›    IV Kwartał 10226
    ›    III Kwartał 11593
    ›    II Kwartał 5746
    ›    I Kwartał 4731
     2008 2064
    ›    IV Kwartał 6436
    ›    III Kwartał 5944
    ›    II Kwartał 9162
    ›    I Kwartał 5845
     2009 1581
    ›    IV Kwartał 4738
    ›    III Kwartał 2899
    ›    II Kwartał 15511
    ›    I Kwartał 6756
     2010 2194
    ›    IV Kwartał 8018
    ›    III Kwartał 6276
    ›    II Kwartał 7057
    ›    I Kwartał 3966
     2011 1572
    ›    I Kwartał 2644
    ›    II Kwartał 2863
    ›    III Kwartał 2620
    ›    IV Kwartał 2755
     2012 13857
     2013 8480
     2014 7573
     2015 16774
     2016 5005
     2017 4941
     2018 4685
     2019 5450
     2020 1098
   Podatki i opłaty lokalne 9294
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2107
     Podatek od nieruchomości 5391
    ›    Podmiot opodatkowania 1595
    ›    Przedmiot opodatkowania 1290
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1382
    ›    Termin płatności 1292
     Podatek od środków transportowych 3119
     Podatek rolny 3405
     Podatek leśny 2901
     Podatek od posiadania psów 2148
     Opłata targowa 1888
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 3267
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 956
   Strategie 971
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6434
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 437
   Gospodarka komunalna 8246
   Stan mienia komulanego 3281
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 6146
     Oświadczenia majątkowe 2863
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7062
     Oświadczenia majątkowe 6285
     Sprawozdania finansowe 153
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 2860
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1521
     Sprawozdania finansowe 323
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 1673
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 682
     Sprawozdania finansowe 132
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 5540
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1519
     Sprawozdania finansowe 120
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 799
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4801
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1410
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4185
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1666
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3111
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1157
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5278
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1505
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5293
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1663
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3494
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1332
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 99697
     2003 1973
     2004 10260
     2005 13068
     2006 15749
     2007 18831
     2008 65326
     2009 55250
     2010 16369
     2011 16375
     2012 15578
     2013 17361
     2014 17931
     2015 39260
     2016 16067
     2017 12913
    ›    Plan Zamówień Publicznych 610
     2018 25159
    ›    Plan Zamówień Publicznych 835
     2019 16462
    ›    Plan Zamówień Publicznych 302
     2020 13509
    ›    Plan Zamówień Publicznych 309
   Konkursy 69362
     2006 3524
     2007 9547
     2008 9750
     2009 12305
     2010 13383
     2011 2055
     2012 2365
     2013 13104
     2014 22364
     2015 22101
     2016 13010
     2017 17659
     2018 14644
     2019 14091
     2020 5682
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 12895
     2014 18447
     2015 30282
     2016 20591
     2017 19902
     2018 23053
     2019 17128
     2020 8702
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 9051
     Oświata 603
     Urząd Stanu Cywilnego 2880
     Ochrona środowiska 2241
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1094
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 940
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 949
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1558
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 932
     Dowody osobiste 3611
     Ewidencja Ludności 2767
     Nieruchomości 3242
     Działalność gospodarcza 2808
     Podatki 2047
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1750
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 4097
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1620
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1552
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1376
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1356
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1350
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna 3740
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1324
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2645
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 2582
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 170
    ›    Kontrole podatkowe 170
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 1699
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8227
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2896
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3234
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 3252
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4397
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2138
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1792
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1343
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1004
     Drogi i transport 1799
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2117
    ›    Zjazdy 3822
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1454
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1536
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1641
   Bezpłatne porady prawne 2024
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 387
Pozostałe
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 120390
   Wybory i referenda 11633
     Wybory 2010 1676
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1878
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4626
     Wybory parlamentarne 2011 1947
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1812
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1636
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5295
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1369
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1006
     Wybory parlamentarne 2015 881
     Wybory samorządowe 2018 6788
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1336
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1308
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1429
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1302
   Ogłoszenia, obwieszczenia 58432
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1950
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 535
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1462
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 488
   Raport o Stanie Gminy 513
     2018 283
   Spisy 63
   Informacje nieudostępnione 4448
   Ponowne wykorzystywanie 942
   Kontrole 2079
   Rejestr zbiorów danych 1848
   Rejestr instytucji kultury 357
   Rejestr umów 211
     2020 196
   Wybory Ławników 278
     kadencja 2020-2023 167
   Petycje 1749
   Redakcja Biuletynu 5054
Łączna liczba odwiedzin:2684546