Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 324117
   Godziny urzędowania 9679
   Organizacja urzędu 15303
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 850
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 7332
   Konsultacje 1588
     2011 - 2012 10926
     2013 3759
     2014 6975
     2015 4307
     2016 2668
     2017 1222
     2018 1364
     2019 830
     2020 663
   Wzory deklaracji 5394
Organy
   Wójt Gminy 12603
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 1252
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2260
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 2178
   Zastępca Wójta 4611
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1947
   Rada Gminy 26083
     Najbliższa sesja 18477
     Skład Rady 13772
     Sesje 15018
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2979
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 16548
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 13820
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 3528
     Transmisje obrad Rady Gminy Miedźno 630
     Apele Rady Gminy Miedźno 1834
     Projekty uchwał Rady Gminy 29595
     Interpelacje i zapytania radnych 2330
     Oświadczenia majątkowe radnych 5570
    ›    kadencja 2010-2014 6202
    ›    kadencja 2006-2010 2633
    ›    kadencja 2014-2018 6225
    ›    kadencja 2018-2023 5237
   Komisje Rady 15017
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 427
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 405
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 448
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 364
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6796
    ›    Najbliższa komisja 3617
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5950
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 5097
    ›    Najbliższa komisja 3475
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4101
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5638
    ›    Najbliższa komisja 4686
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 5710
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 5836
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 5070
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 5036
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 5562
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 3364
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 6095
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 6563
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7880
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 1059
   Sołectwa 7733
     Borowa 4116
     Dębiniec 1890
     Izbiska 1794
     Kołaczkowice Duże 2138
     Kołaczkowice Małe 1942
     Miedźno 2534
     Mokra 2165
     Ostrowy 3549
     Wapiennik 1999
     Władysławów 1835
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3939
   Statut 6968
   Budżet 5340
      2003 3177
      2004 3210
      2005 3132
      2006 3044
      2007 3537
      2008 2507
      2009 2460
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2348
      2010 2713
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1297
      2011 2019
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4390
      2012 1277
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5214
      2013 1989
      2014 2113
      2015 1229
      2016 1185
     2017 1308
     2018 452
     2019 778
     2020 385
   Zarządzenia Wójta 29162
     2004 2122
     2005 1921
     2006 1715
     2007 1812
     2008 30229
     2009 28788
     2010 23425
     2011 9996
     2012 16934
     2013 10580
     2014 21569
     2015 26386
     2016 8164
     2017 8895
     2018 8061
     2019 9720
     2020 5800
     2021 75
   Uchwały 20223
    ›    I Kwartał 2669
    ›    II Kwartał 1732
    ›    III Kwartał 3741
    ›    IV Kwartał 9101
     2003 1555
     2004 1591
    ›    IV Kwartał 15923
    ›    III Kwartał 6757
    ›    II Kwartał 5211
    ›    I Kwartał 6157
     2005 1586
    ›    IV Kwartał 11023
    ›    III Kwartał 5402
    ›    II Kwartał 5126
    ›    I Kwartał 8602
     2006 1455
    ›    IV Kwartał 8536
    ›    III Kwartał 2961
    ›    II Kwartał 4404
    ›     I Kwartał 1960
     2007 2152
    ›    IV Kwartał 10661
    ›    III Kwartał 12077
    ›    II Kwartał 5982
    ›    I Kwartał 4916
     2008 2121
    ›    IV Kwartał 6726
    ›    III Kwartał 6284
    ›    II Kwartał 9449
    ›    I Kwartał 6006
     2009 1616
    ›    IV Kwartał 4918
    ›    III Kwartał 2998
    ›    II Kwartał 15761
    ›    I Kwartał 6950
     2010 2244
    ›    IV Kwartał 8360
    ›    III Kwartał 6525
    ›    II Kwartał 7358
    ›    I Kwartał 4115
     2011 1618
    ›    I Kwartał 2867
    ›    II Kwartał 3089
    ›    III Kwartał 2835
    ›    IV Kwartał 3025
     2012 14388
     2013 8825
     2014 8072
     2015 17338
     2016 5633
     2017 5528
     2018 5305
     2019 6558
     2020 2387
   Podatki i opłaty lokalne 9620
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2436
     Podatek od nieruchomości 5685
    ›    Podmiot opodatkowania 1643
    ›    Przedmiot opodatkowania 1370
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1428
    ›    Termin płatności 1342
     Podatek od środków transportowych 3260
     Podatek rolny 3505
     Podatek leśny 2982
     Podatek od posiadania psów 2210
     Opłata targowa 1925
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 3311
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1043
   Dokumenty strategiczne 1100
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6531
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 466
     Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno 16
   Gospodarka komunalna 8502
   Stan mienia komulanego 3523
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 6355
     Oświadczenia majątkowe 2925
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7859
     Oświadczenia majątkowe 6701
     Sprawozdania finansowe 217
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3106
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1670
     Sprawozdania finansowe 370
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 1892
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 782
     Sprawozdania finansowe 175
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 5813
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1627
     Sprawozdania finansowe 150
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 922
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4921
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1464
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4320
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1716
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3215
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1212
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5484
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1565
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5464
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1713
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3576
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1383
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 103158
     2003 2018
     2004 10395
     2005 13171
     2006 15905
     2007 19086
     2008 65794
     2009 55529
     2010 16697
     2011 16521
     2012 15696
     2013 17476
     2014 18045
     2015 39912
     2016 16211
     2017 13161
    ›    Plan Zamówień Publicznych 661
     2018 25786
    ›    Plan Zamówień Publicznych 902
     2019 17333
    ›    Plan Zamówień Publicznych 371
     2020 26373
    ›    Plan Zamówień Publicznych 476
     2021 67
    ›    Plan zamówień publicznych 34
   Konkursy 70034
     2006 3561
     2007 9624
     2008 9792
     2009 12346
     2010 13429
     2011 2090
     2012 2413
     2013 13148
     2014 22390
     2015 22658
     2016 13051
     2017 17743
     2018 14760
     2019 14198
     2020 11605
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 13374
     2014 18555
     2015 30798
     2016 20867
     2017 20011
     2018 23372
     2019 17194
     2020 16053
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 9351
     Oświata 694
     Urząd Stanu Cywilnego 3121
     Ochrona środowiska 2356
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 1183
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 998
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 1002
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1848
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 993
     Dowody osobiste 3758
     Ewidencja Ludności 2881
     Nieruchomości 3350
     Działalność gospodarcza 2884
     Podatki 2165
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1841
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 5414
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1693
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1632
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1477
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1412
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1407
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna 4065
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1425
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 3008
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 2860
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 216
    ›    Kontrole podatkowe 237
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 1789
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8730
     Budownictwo, architektura i inwestycje 3043
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3550
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 3448
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4837
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2201
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1856
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1388
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1058
     Drogi i transport 1863
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2169
    ›    Zjazdy 3875
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1503
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1588
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1685
   Bezpłatne porady prawne 2128
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 496
Pozostałe
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 123009
   Wybory i referenda 11837
     Wybory 2010 1710
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1963
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4707
     Wybory parlamentarne 2011 2000
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1910
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1676
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5361
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1408
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1048
     Wybory parlamentarne 2015 925
     Wybory samorządowe 2018 7007
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1481
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1463
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1574
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1489
   Ogłoszenia, obwieszczenia 61390
     Obwieszczenia Wójta 84
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2033
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 573
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1589
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 532
   Raport o Stanie Gminy 713
     2018 356
     2019 93
   Spisy 186
   Informacje nieudostępnione 4523
   Ponowne wykorzystywanie 1015
   Kontrole 2200
   Rejestr zbiorów danych 1928
   Rejestr instytucji kultury 454
   Rejestr umów 371
     2020 488
   Wybory Ławników 343
     kadencja 2020-2023 221
   Petycje 2055
   Redakcja Biuletynu 5132
Łączna liczba odwiedzin:2813631