Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-12-05 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie części nr 1
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-nr 8 ? opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-nr 7 ? wzór /projekt umowy
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-nr 6 ? identyfikator postępowania na miniPortalu
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-nr 5 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik odt-nr 4b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu ,o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik odt-nr 4a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik odt-Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik odt-nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu- dot. Wykonawcy
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik odt-nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postepowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik odt-nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik odt-nr 1a ? druk opisu oferowanego sprzętu, oprogramowania
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-nr 1 - druk formularza ofertowego
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022 » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych - aktualizacja (10) .
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Plan zamówień publicznych - aktualizacja (10)
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-02 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022 » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych - aktualizacja (10)
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-01 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-12-01 07:47
Dział: Pozostałe » Nabór pracowników na wolne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Rb-N kwartalne sprawozdanie o st anie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 08:46
Dział: Jednostki organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie » Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ewa Dobosz-Rysiewicz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Oświadczenie majątkowe składane na dzień 01.09.2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-11-30 08:46
Dział: Jednostki organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie » Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki
Opis zmian: dodanie artykułu: Ewa Dobosz-Rysiewicz
Wykonanie: Agnieszka Antczak