Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-12-07 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 368/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 367/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 366/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 365/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 364/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 363/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 362/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 361/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 360/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 359/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR 358/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 368/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 367/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 366/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 365/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 364/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 363/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 07:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 362/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 361/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 360/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 359/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-07 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR 358/IV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-06 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w Ostrowach nad Okszą, gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2023-12-04 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie Placu zabaw w m. Kołaczkowice Duże, Gmina Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Informacja z otwarcia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2023-12-04 10:52
Dział: Pozostałe » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2023 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-04 10:51
Dział: Pozostałe » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2023 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-04 10:49
Dział: Pozostałe » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2023 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-04 10:48
Dział: Pozostałe » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycje złożone w 2023 roku
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-04 10:46
Dział: Organy » Rada Gminy » Apele Rady Gminy Miedźno
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Apel Nr NR 2/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2023-12-04 10:45
Dział: Organy » Rada Gminy » Apele Rady Gminy Miedźno
Opis zmian: dodanie artykułu: Apel Nr NR 2/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska