Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-04-08 11:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 S i 656061 S w Kołaczkowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-07 20:07
Dział: Inne » Nabór pracowników na wolne stanowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie finansowym
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-04-07 20:05
Dział: Inne » Nabór pracowników na wolne stanowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie gospodarki komunalnej 
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-04-06 15:29
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uzupełnienie informacji zamieszczonej na BIP w dniu 30 marca 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-06 15:28
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uzupełnienie informacji zamieszczonej na BIP w dniu 30 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-06 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 2 Dodatek nr 8b do SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-06 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 1 Dodatek nr 8a do SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-06 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-06 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-06 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-03 16:28
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-04-03 16:26
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje złożone w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-04-02 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-04-02 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-03-31 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2020 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 13:56
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania położonego na dz. nr 38/5, 37/6, 37/7, 36/5 i kontynuacji na działkach nr 39/7, 40/4 obręb: Izbiska w Gminie Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 13:55
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania położonego na dz. nr 38/5, 37/6, 37/7, 36/5 i kontynuacji na działkach nr 39/7, 40/4 obręb: Izbiska w Gminie Miedźno
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-31 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: ddoano plik pdf-Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-03-31 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-03-31 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-03-30 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 S i 656061 S w Kołaczkowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Agnieszka Antczak