Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-08-05 09:09
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi gminnej nr 6560265, ul. Dębowa w Miedźnie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Decyzja
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-08-05 09:06
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania położonego na dz. nr 38/5, 37/6, 37/7, 36/5 i kontynuacji na działkach nr 39/7, 40/4 obręb: Izbiska w Gminie Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-07-31 09:11
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEDŹNO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf z treścią ogłoszenia
Wykonanie: Piotr Derejczyk
Data: 2020-07-31 09:08
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEDŹNO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Wykonanie: Piotr Derejczyk
Data: 2020-07-28 15:29
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-28 08:57
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.129.2017.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf z treścią obwieszczenia
Wykonanie: Piotr Derejczyk
Data: 2020-07-28 08:56
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.129.2017
Wykonanie: Piotr Derejczyk
Data: 2020-07-28 08:54
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.203.2017.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf z treścią obwieszczenia
Wykonanie: Piotr Derejczyk
Data: 2020-07-28 08:49
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.203.2017
Wykonanie: Piotr Derejczyk
Data: 2020-07-23 22:14
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie pielęgnacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:14
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie pielęgnacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:12
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:12
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:10
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:09
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:09
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:08
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:08
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:07
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:06
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenia rodzinne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:05
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie rodzicielskie
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 22:04
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie rodzicielskie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:59
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:58
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:57
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:56
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Fundusz alimentacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:55
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Fundusz alimentacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:55
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Fundusz alimentacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:54
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Fundusz alimentacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-07-23 21:54
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Fundusz alimentacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska