Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-06-30 09:06
Dział: Pozostałe » Nabór pracowników na wolne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 14:48
Dział: Pozostałe » Nabór pracowników na wolne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano hiperłącze do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Treść Zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Treść Zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:48
Dział: Pozostałe » Nabór pracowników na wolne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:36
Dział: Pozostałe » Nabór pracowników na wolne stanowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik Pdf-Treść Zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Treść Zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Treść Zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-29 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-28 11:33
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Podatki » Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja 2022
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-28 11:32
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Podatki » Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-28 11:32
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Podatki » Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja 2022
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-28 11:31
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Podatki » Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja 2022
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-27 15:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 252/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Dz.U.Woj.Śl.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-27 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 251/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Dz.U.Woj. Śl.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-27 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 250/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-27 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 250/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Dz. U. Woj. Śl
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-27 13:39
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.5. 4210. 348.2022.AB
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-27 13:39
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.5. 4210. 348.2022.AB.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-27 13:38
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.5. 4210. 3 48 2022.AB
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-24 13:02
Dział: Pozostałe » Rejestr umów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwiecień 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-24 12:59
Dział: Pozostałe » Rejestr umów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwiecień 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-24 12:57
Dział: Pozostałe » Rejestr umów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwiecień 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-24 12:56
Dział: Pozostałe » Rejestr umów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwiecień 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Kwiecień 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-24 12:55
Dział: Pozostałe » Rejestr umów » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwiecień 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-24 12:55
Dział: Pozostałe » Rejestr umów » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marzec 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2022-06-24 12:54
Dział: Pozostałe » Rejestr umów » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Marzec 2022 r.
Wykonanie: Agnieszka Antczak