Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-04-12 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-04-08 15:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 184/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano odnośnik
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 180/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano odnośnik
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 177/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano odnośnik
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:47
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Miedźno do działań wspierających rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych.
Dodatkowy opis redaktora: Treść informacji
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:46
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Miedźno do działań wspierających rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:44
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (Czyste Powietrze).
Dodatkowy opis redaktora: RODO
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:44
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (Czyste Powietrze).
Dodatkowy opis redaktora: Wniosek
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:44
Dział: Załatwianie Spraw » Załatwianie spraw obywateli » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (Czyste Powietrze)
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 kwietnia 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 15:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-04-08 11:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-04-01 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Topolowa, ul. Zakładowa w Ostrowach nad Okszą.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-03-31 22:11
Dział: Pozostałe » Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego sporządzony na dzień 30.03.2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-03-31 22:11
Dział: Pozostałe » Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego sporządzony na dzień 30.03.2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-03-31 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2021 » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych - aktualizacja (2).
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Plan zamówień publicznych - aktualizacja (2)
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-03-31 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2021 » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych - aktualizacja (2)
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-03-31 09:54
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ulicy Sosnowej w Miedźnie”, obręb Miedzno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-decyzja
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-03-31 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 170/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano odnosnik
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-03-31 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 170/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano odnosnik
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-03-31 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 171/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano odnosnik
Wykonanie: Paulina Kuberska