Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-15 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych: ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Cicha oraz ul. Bór w Ostrowach nad Okszą.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-15 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych: ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Cicha oraz ul. Bór w Ostrowach nad Okszą.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-15 08:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa ul. Łokietka i budowa ul. Św. Jadwigi w miejscowości Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Informacja z otwarcia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-14 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 stycznia 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 stycznia 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Treść zarządzenia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 stycznia 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:19
Dział: Pozostałe » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu KLB2009C na działce nr ewid. 794/2 ul. Ułańska w Miedźnie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2021 » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-14 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2021 » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-13 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 2 do modyfikacji nr 2- zmodyfikowany dodatek nr 6a do SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-13 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik doc-Załącznik nr 1 do modyfikacji nr 2- zmodyfikowany dodatek nr 5a do SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-13 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-13 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy Miedźno.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 4 do modyfikacji- dodatek nr 22 do SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 3 do modyfikacji- dodatek nr 21b do SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 2 do modyfikacji- strona tytułowa do dodatku nr 14 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 1 do modyfikacji- strona tytułowa do dodatku nr 10 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-12 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2021.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2021-01-11 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: podatek od środków transportowych w 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano treść zawiadomienia
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-11 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: dodanie artykułu: podatek leśny w 2021 roku
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-11 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: podatek rolny w 2021 roku
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-11 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: wysokość podatku od nieruchomości w 2020 oraz 2021 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano treść informacji
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2021-01-08 11:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik pdf-Załącznik nr 1 do modyfikacji- dodatek nr 23 do SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Antczak