Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-06-01 12:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie dot. wykazu wydatków poniesionych na delegacje w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie dot. wykazu wydatków poniesionych na delegacje w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie dot. wykazu wydatków poniesionych na delegacje w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 czerwca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:16
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa.7570.13.175.2017 .
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano treśc
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:14
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:14
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-06-01 12:13
Dział: Inne » Ogłoszenia, obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-29 16:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-29 16:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF-Informacja z otwarcia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-05-29 16:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 maja 2020 r.
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-29 16:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF-Informacja z otwarcia
Wykonanie: Agnieszka Antczak
Data: 2020-05-28 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: DOdano plik - Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik rar-dokumentacja projektowa
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik PDF - Załącznik nr 9 do załącznika nr 2 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 8 do załącznika nr 2 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 7 do załącznika nr 2 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 6 do załącznika nr 2 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 5 do załącznika nr 2 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Załącznik nr 4 do załącznika nr 2 do SIWZ
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - Audyt
Wykonanie: Paulina Kuberska
Data: 2020-05-28 08:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik - mapa
Wykonanie: Paulina Kuberska