artykuł nr 1

Uchwała Nr 254/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 96 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 253/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść uchwały 96 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 252/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Miedźnie

Załączniki:
Treść uchwały 95 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 251/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. poz. 7126

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/7126/

Załączniki:
Treść uchwały 91 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 250/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037

Załączniki:
Treść uchwały 497 KB