Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2136380
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ249028
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 249028
   Godziny urzędowania 7979
   Organizacja urzędu 12067
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 317
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 4141
   Konsultacje 260
     2011 - 2012 10026
     2013 3139
     2014 6520
     2015 3649
     2016 1661
     2017 611
     2018 185
   Wzory deklaracji 4112
Organy
   Wójt Gminy 9677
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1484
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1823
   Zastępca Wójta 3221
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1305
   Rada Gminy 18179
     Skład Rady 5271
     Sesje 11002
    ›    Plan pracy 2508
    ›    Najbliższa sesja 12104
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014 11974
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2014-2018 10736
     Apele Rady Gminy Miedźno 726
     Projekty uchwał Rady Gminy 25402
     Oświadczenia majątkowe radnych 2597
    ›    kadencja 2010-2014 5056
    ›    kadencja 2006-2010 1733
    ›    kadencja 2014-2018 3610
   Komisje Rady 12474
     Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 5948
    ›    Najbliższa komisja 3213
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3718
     Komisja Rewizyjna 4489
    ›    Najbliższa komisja 3143
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 2430
     Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 4891
    ›    Najbliższa komisja 4192
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3577
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4157
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 3648
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 3631
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 3935
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2534
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4328
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5101
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 6642
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 786
   Sołectwa 5352
     Borowa 3128
     Dębiniec 1291
     Izbiska 1205
     Kołaczkowice Duże 1346
     Kołaczkowice Małe 1328
     Miedźno 1703
     Mokra 1386
     Ostrowy 2222
     Wapiennik 1278
     Władysławów 1182
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3188
   Statut 5700
   Budżet 3945
      2003 2936
      2004 2924
      2005 2951
      2006 2886
      2007 3352
      2008 2346
      2009 2212
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1855
      2010 2548
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1063
      2011 1841
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4102
      2012 1077
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4934
      2013 1773
      2014 1836
      2015 987
      2016 831
     2017 578
   Zarządzenia Wójta 19453
     2004 1899
     2005 1666
     2006 1496
     2007 1593
     2008 27922
     2009 26153
     2010 20977
     2011 7759
     2012 14086
     2013 7932
     2014 18385
     2015 21059
     2016 5333
     2017 5242
     2018 1786
   Uchwały 15880
    ›    I Kwartał 2203
    ›    II Kwartał 1427
    ›    III Kwartał 3094
    ›    IV Kwartał 7360
     2003 1311
     2004 1332
    ›    IV Kwartał 14353
    ›    III Kwartał 5834
    ›    II Kwartał 4611
    ›    I Kwartał 5215
     2005 1313
    ›    IV Kwartał 9676
    ›    III Kwartał 4584
    ›    II Kwartał 4436
    ›    I Kwartał 7569
     2006 1291
    ›    IV Kwartał 7491
    ›    III Kwartał 2420
    ›    II Kwartał 3767
    ›     I Kwartał 1710
     2007 1828
    ›    IV Kwartał 9079
    ›    III Kwartał 10119
    ›    II Kwartał 5201
    ›    I Kwartał 4261
     2008 1733
    ›    IV Kwartał 5751
    ›    III Kwartał 5115
    ›    II Kwartał 8203
    ›    I Kwartał 5248
     2009 1367
    ›    IV Kwartał 4127
    ›    III Kwartał 2502
    ›    II Kwartał 14666
    ›    I Kwartał 6047
     2010 1927
    ›    IV Kwartał 6939
    ›    III Kwartał 5508
    ›    II Kwartał 6065
    ›    I Kwartał 3399
     2011 1366
    ›    I Kwartał 2079
    ›    II Kwartał 2221
    ›    III Kwartał 1946
    ›    IV Kwartał 2065
     2012 12363
     2013 7515
     2014 6132
     2015 14667
     2016 2854
     2017 2202
     2018 572
   Podatki i opłaty lokalne 7315
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 747
     Podatek od nieruchomości 4385
    ›    Podmiot opodatkowania 1273
    ›    Przedmiot opodatkowania 1056
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1106
    ›    Termin płatności 1067
     Podatek od środków transportowych 2671
     Podatek rolny 2975
     Podatek leśny 2630
     Podatek od posiadania psów 1857
     Opłata targowa 1690
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2104
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 569
   Strategie 441
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 5883
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 220
   Gospodarka komunalna 6967
   Stan mienia komulanego 2200
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 4958
     Oświadczenia majątkowe 2450
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4913
     Oświadczenia majątkowe 4094
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 1084
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 516
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 438
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 235
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 4151
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1141
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 154
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4364
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1190
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3295
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1426
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2529
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 872
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3603
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1226
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4097
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1404
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 2979
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1077
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 82946
     2003 1777
     2004 9807
     2005 12673
     2006 15311
     2007 18098
     2008 64112
     2009 54216
     2010 15257
     2011 15982
     2012 15208
     2013 16867
     2014 17565
     2015 35195
     2016 15353
     2017 11387
    ›    Plan Zamówień Publicznych 402
     2018 4411
    ›    Plan Zamówień Publicznych 415
   Konkursy 60877
     2006 3382
     2007 9300
     2008 9578
     2009 12131
     2010 13226
     2011 1918
     2012 2207
     2013 12972
     2014 22200
     2015 19580
     2016 12752
     2017 16282
     2018 2111
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 8726
     2014 18100
     2015 27919
     2016 19732
     2017 18397
     2018 4082
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 7029
     Oświata 115
     Urząd Stanu Cywilnego 1843
    ›    Informacja o Urzędzie 2119
    ›    Rejestracja urodzenia 1092
    ›    Zgłoszenie zgonu 1529
    ›    Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1330
    ›    Rejestracja małżeństwa 1156
    ›    Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 1319
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1436
    ›    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1079
    ›    Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień 1204
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 966
    ›    Przyjecie oświadczenia o uznaniu dziecka 970
    ›    Nadanie dziecku nazwiska męża matki 1172
    ›    Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska,które nosił przed zawarciem małżenstwa 1035
    ›    Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 1056
    ›    Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1038
    ›    Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego 1428
     Ochrona środowiska 1562
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 794
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 692
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 610
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 659
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 777
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 582
     Dowody osobiste 2877
     Meldunki 2286
     Nieruchomości 2770
     Działalność gospodarcza 2252
     Zezwolenia i decyzje 1913
     Podatki 1566
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1375
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 1618
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1158
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1250
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1119
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1083
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1138
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 2921
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1030
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 1936
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1495
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1201
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1358
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6197
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2208
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1891
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2544
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3017
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1880
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1515
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1120
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 789
     Drogi i transport 1441
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1798
    ›    Zjazdy 3497
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1197
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1251
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1415
   Bezpłatne porady prawne 1450
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 96407
   Wybory i referenda 8199
     Wybory 2010 1493
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1615
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4283
     Wybory parlamentarne 2011 1767
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1527
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1463
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 4845
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1170
     Referendum ogólnokrajowe 2015 795
     Wybory parlamentarne 2015 645
     Wybory samorządowe 2018 173
   Ogłoszenia, obwieszczenia 47905
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1358
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 339
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 912
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 237
   Informacje nieudostępnione 3875
   Ponowne wykorzystywanie 514
   Kontrole 1405
   Rejestr zbiorów danych 1355
   Petycje 641
   Redakcja Biuletynu 4592