Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2015775
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ231859
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 231859
   Godziny urzędowania 7674
   Organizacja urzędu 11346
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 159
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 3697
   Konsultacje 365
     2011 - 2012 9855
     2013 rok 2979
     2014 rok 6350
     2015 rok 3467
     2016 rok 1389
   Wzory deklaracji 3770
Organy
   Wójt Gminy 9260
     Kompetencje 2421
     Dyżury 1943
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1283
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1672
   Zastępca Wójta 2961
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1164
   Rada Gminy 16958
     Skład Rady 5067
     Sesje 10023
    ›    Plan pracy 2314
    ›    Najbliższa sesja 11167
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014 11856
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2014-2018 9805
     Apele Rady Gminy Miedźno 592
     Projekty uchwał Rady Gminy 24444
     Oświadczenia majątkowe radnych 2416
    ›    kadencja 2010-2014 4850
    ›    kadencja 2006-2010 1547
    ›    kadencja 2014-2018 3241
   Komisje Rady 11634
     Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 5529
    ›    Najbliższa komisja 2902
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3288
     Komisja Rewizyjna 4159
    ›    Najbliższa komisja 2887
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 2048
     Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 4521
    ›    Najbliższa komisja 3935
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3224
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 3945
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 3434
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 3456
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 3734
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2311
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4133
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 4888
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 6460
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 707
   Sołectwa 5071
     Borowa 2983
     Dębiniec 1166
     Izbiska 1095
     Kołaczkowice Duże 1192
     Kołaczkowice Małe 1239
     Miedźno 1551
     Mokra 1301
     Ostrowy 2050
     Wapiennik 1146
     Władysławów 1058
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 2981
   Statut 5464
   Budżet 3605
      2003 2844
      2004 2832
      2005 2861
      2006 2812
      2007 3288
      2008 2290
      2009 2158
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1699
      2010 2493
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 947
      2011 1787
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 3969
      2012 1001
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4777
      2013 1664
      2014 1728
      2015 876
      2016 689
     2017 315
   Zarządzenia Wójta 17158
     2004 rok 1779
     2005 rok 1552
     2006 rok 1391
     2007 rok 1471
     2008 rok 27802
     2009 rok 25938
     2010 rok 20864
     2011 rok 7604
     2012 rok 13979
     2013 rok 7814
     2014 rok 18281
     2015 rok 20389
     2016 rok 5157
     2017 rok 3876
   Uchwały 14697
    ›    I Kwartał 2016
    ›    II Kwartał 1356
    ›    III Kwartał 2939
    ›    IV Kwartał 7217
     Rok 2003 1248
     Rok 2004 1264
    ›    IV Kwartał 14173
    ›    III Kwartał 5652
    ›    II Kwartał 4471
    ›    I Kwartał 5078
     Rok 2005 1256
    ›    IV Kwartał 9529
    ›    III Kwartał 4484
    ›    II Kwartał 4335
    ›    I Kwartał 7407
     Rok 2006 1234
    ›    IV Kwartał 7312
    ›    III Kwartał 2316
    ›    II Kwartał 3626
    ›     I Kwartał 1623
     Rok 2007 1754
    ›    IV Kwartał 8857
    ›    III Kwartał 9807
    ›    II Kwartał 5034
    ›    I Kwartał 4096
     Rok 2008 1618
    ›    IV Kwartał 5594
    ›    III Kwartał 4992
    ›    II Kwartał 7893
    ›    I Kwartał 5030
     Rok 2009 1303
    ›    IV Kwartał 3977
    ›    III Kwartał 2326
    ›    II Kwartał 14481
    ›    I Kwartał 5868
     Rok 2010 1817
    ›    IV Kwartał 6754
    ›    III Kwartał 5317
    ›    II Kwartał 5902
    ›    I Kwartał 3246
     Rok 2011 1293
    ›    I Kwartał 1915
    ›    II Kwartał 2058
    ›    III Kwartał 1743
    ›    IV Kwartał 1852
     Rok 2012 12238
     Rok 2013 7395
     Rok 2014 5971
     Rok 2015 14473
     Rok 2016 2548
     Rok 2017 1131
   Podatki i opłaty lokalne 6814
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 668
     Podatek od nieruchomości 4162
    ›    Podmiot opodatkowania 1181
    ›    Przedmiot opodatkowania 961
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1008
    ›    Termin płatności 969
     Podatek od środków transportowych 2482
     Podatek rolny 2812
     Podatek leśny 2524
     Podatek od posiadania psów 1802
     Opłata targowa 1531
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2050
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 433
   Strategie 243
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 5665
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 120
   Gospodarka komunalna 6644
   Stan mienia komulanego 1988
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 4675
     Oświadczenia majątkowe 2344
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4619
     Oświadczenia majątkowe 3748
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 338
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 248
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 127
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 105
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 3659
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 973
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4144
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1065
   Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3089
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1341
   Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2325
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 759
   Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3208
     Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1066
   Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3572
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1296
   Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 2715
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 970
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 79485
     Rok 2003 1671
     Rok 2004 9618
     Rok 2005 12541
     Rok 2006 15159
     Rok 2007 17958
     Rok 2008 63950
     Rok 2009 54055
     Rok 2010 15094
     Rok 2011 15821
     Rok 2012 15043
     Rok 2013 16688
     Rok 2014 17438
     Rok 2015 33146
     Rok 2016 14731
     Rok 2017 7857
    ›    Plan Zamówień Publicznych 245
   Konkursy 58991
     Rok 2006 3288
     Rok 2007 9156
     Rok 2008 9469
     Rok 2009 12041
     Rok 2010 13137
     Rok 2011 1826
     Rok 2012 2119
     Rok 2013 12891
     Rok 2014 22104
     Rok 2015 18936
     Rok 2016 12441
     Rok 2017 10660
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 7471
     Rok 2014 17998
     Rok 2015 27321
     Rok 2016 19268
     Rok 2017 12346
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 6621
     Oświata 42
     Urząd Stanu Cywilnego 1710
    ›    Informacja o Urzędzie 1957
    ›    Rejestracja urodzenia 981
    ›    Zgłoszenie zgonu 1378
    ›    Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1197
    ›    Rejestracja małżeństwa 1005
    ›    Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 1167
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1327
    ›    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 934
    ›    Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień 1067
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 868
    ›    Przyjecie oświadczenia o uznaniu dziecka 876
    ›    Nadanie dziecku nazwiska męża matki 1031
    ›    Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska,które nosił przed zawarciem małżenstwa 882
    ›    Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 928
    ›    Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 880
    ›    Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego 1308
     Ochrona środowiska 1459
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 691
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 609
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 506
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 569
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 548
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 420
     Dowody osobiste 2724
     Meldunki 2226
     Nieruchomości 2608
     Działalność gospodarcza 2144
     Zezwolenia i decyzje 1827
     Podatki 1470
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1205
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 1376
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1073
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1103
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1005
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 927
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 971
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 2667
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 913
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 1684
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1286
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1034
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1303
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5890
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2052
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1647
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2324
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2629
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1658
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1381
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 973
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 728
     Drogi i transport 1374
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1604
    ›    Zjazdy 3363
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1095
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1148
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1282
   Bezpłatne porady prawne 1229
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 91857
   Wybory i referenda 7953
     Wybory 2010 1455
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1487
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4090
     Wybory parlamentarne 2011 1683
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1396
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1331
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 4748
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1083
     Referendum ogólnokrajowe 2015 713
     Wybory parlamentarne 2015 569
     Wybory samorządowe 2018 43
   Ogłoszenia, obwieszczenia 46125
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1148
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 271
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 805
     Wnioski o udzielenie dotacji składane przez organizacje pozarządowe 135
   Informacje nieudostępnione 3704
   Ponowne wykorzystywanie 333
   Kontrole 1161
   Rejestr zbiorów danych 1002
   Petycje 398
   Redakcja Biuletynu 4403