główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2333224
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ276249
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 276249
   Godziny urzędowania 8452
   Organizacja urzędu 13143
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 488
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 5053
   Konsultacje 657
     2011 - 2012 10174
     2013 3256
     2014 6604
     2015 3829
     2016 1892
     2017 795
     2018 687
     2019 66
   Wzory deklaracji 4474
Organy
   Wójt Gminy 10554
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 271
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1895
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1899
   Zastępca Wójta 3804
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1571
   Rada Gminy 21321
     Najbliższa sesja 14179
     Skład Rady 6557
     Sesje 12797
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2759
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 13081
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 12296
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 894
     Apele Rady Gminy Miedźno 1066
     Projekty uchwał Rady Gminy 26832
     Interpelacje i zapytania radnych 182
     Oświadczenia majątkowe radnych 3776
    ›    kadencja 2010-2014 5402
    ›    kadencja 2006-2010 2038
    ›    kadencja 2014-2018 5289
    ›    kadencja 2018-2023 1390
   Komisje Rady 13806
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 153
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 134
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 135
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 129
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6402
    ›    Najbliższa komisja 3399
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4456
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 4816
    ›    Najbliższa komisja 3283
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3002
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5304
    ›    Najbliższa komisja 4433
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4277
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4468
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 3972
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 3992
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 4421
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2736
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4838
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5405
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7029
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 895
   Sołectwa 6292
     Borowa 3445
     Dębiniec 1526
     Izbiska 1422
     Kołaczkowice Duże 1611
     Kołaczkowice Małe 1511
     Miedźno 2060
     Mokra 1614
     Ostrowy 2714
     Wapiennik 1558
     Władysławów 1390
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3448
   Statut 6161
   Budżet 4388
      2003 3025
      2004 3019
      2005 2989
      2006 2924
      2007 3401
      2008 2387
      2009 2294
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1980
      2010 2587
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1125
      2011 1879
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4180
      2012 1123
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5032
      2013 1842
      2014 1931
      2015 1054
      2016 919
     2017 849
   Zarządzenia Wójta 22599
     2004 1959
     2005 1722
     2006 1554
     2007 1652
     2008 28323
     2009 26659
     2010 21426
     2011 8225
     2012 14500
     2013 8444
     2014 18946
     2015 22466
     2016 6079
     2017 6198
     2018 5546
     2019 1862
   Uchwały 17314
    ›    I Kwartał 2350
    ›    II Kwartał 1555
    ›    III Kwartał 3253
    ›    IV Kwartał 7996
     2003 1388
     2004 1406
    ›    IV Kwartał 14730
    ›    III Kwartał 6112
    ›    II Kwartał 4755
    ›    I Kwartał 5491
     2005 1400
    ›    IV Kwartał 10040
    ›    III Kwartał 4803
    ›    II Kwartał 4647
    ›    I Kwartał 7860
     2006 1331
    ›    IV Kwartał 7781
    ›    III Kwartał 2599
    ›    II Kwartał 3973
    ›     I Kwartał 1776
     2007 1903
    ›    IV Kwartał 9420
    ›    III Kwartał 10644
    ›    II Kwartał 5379
    ›    I Kwartał 4393
     2008 1863
    ›    IV Kwartał 5966
    ›    III Kwartał 5419
    ›    II Kwartał 8556
    ›    I Kwartał 5517
     2009 1463
    ›    IV Kwartał 4306
    ›    III Kwartał 2663
    ›    II Kwartał 14967
    ›    I Kwartał 6375
     2010 2002
    ›    IV Kwartał 7303
    ›    III Kwartał 5815
    ›    II Kwartał 6472
    ›    I Kwartał 3689
     2011 1445
    ›    I Kwartał 2281
    ›    II Kwartał 2459
    ›    III Kwartał 2263
    ›    IV Kwartał 2364
     2012 12723
     2013 7868
     2014 6485
     2015 15358
     2016 3558
     2017 3263
     2018 2427
     2019 464
   Podatki i opłaty lokalne 8012
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 890
     Podatek od nieruchomości 4676
    ›    Podmiot opodatkowania 1435
    ›    Przedmiot opodatkowania 1158
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1238
    ›    Termin płatności 1161
     Podatek od środków transportowych 2792
     Podatek rolny 3093
     Podatek leśny 2680
     Podatek od posiadania psów 1943
     Opłata targowa 1755
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2202
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 676
   Strategie 643
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6091
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 313
   Gospodarka komunalna 7342
   Stan mienia komulanego 2496
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 5438
     Oświadczenia majątkowe 2593
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5584
     Oświadczenia majątkowe 4810
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 1667
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 733
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 879
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 416
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 4701
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1254
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 449
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4467
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1248
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3698
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1554
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2781
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1009
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3977
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1315
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4705
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1492
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3205
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1169
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 89215
     2003 1823
     2004 9942
     2005 12819
     2006 15439
     2007 18314
     2008 64374
     2009 54480
     2010 15717
     2011 16079
     2012 15299
     2013 17055
     2014 17659
     2015 37445
     2016 15646
     2017 12076
    ›    Plan Zamówień Publicznych 490
     2018 20039
    ›    Plan Zamówień Publicznych 639
     2019 2715
    ›    Plan Zamówień Publicznych 49
   Konkursy 64214
     2006 3415
     2007 9403
     2008 9625
     2009 12198
     2010 13284
     2011 1954
     2012 2264
     2013 13002
     2014 22239
     2015 20595
     2016 12877
     2017 17441
     2018 13612
     2019 1584
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 10644
     2014 18204
     2015 28898
     2016 20056
     2017 19620
     2018 20237
     2019 2425
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 7758
     Oświata 221
     Urząd Stanu Cywilnego 2151
     Ochrona środowiska 1786
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 909
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 798
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 746
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1093
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 705
     Dowody osobiste 3167
     Ewidencja Ludności 2454
     Nieruchomości 2908
     Działalność gospodarcza 2387
     Zezwolenia i decyzje 2002
     Podatki 1769
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1515
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 2018
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1412
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1366
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1204
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1247
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1206
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 3139
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1125
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2161
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1600
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1294
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 64
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1470
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6708
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2396
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2216
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2796
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3424
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1954
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1600
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1196
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 860
     Drogi i transport 1548
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1968
    ›    Zjazdy 3633
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1329
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1411
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1500
   Bezpłatne porady prawne 1663
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 60
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 105596
   Wybory i referenda 9909
     Wybory 2010 1570
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1695
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4460
     Wybory parlamentarne 2011 1818
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1608
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1512
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5112
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1273
     Referendum ogólnokrajowe 2015 911
     Wybory parlamentarne 2015 769
     Wybory samorządowe 2018 5773
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 916
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13
   Ogłoszenia, obwieszczenia 51732
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1595
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 401
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1030
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 389
   Informacje nieudostępnione 4080
   Ponowne wykorzystywanie 688
   Kontrole 1595
   Rejestr zbiorów danych 1548
   Rejestr instytucji kultury 131
   Petycje 910
   Redakcja Biuletynu 4778