Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2094761
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ241894
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 241894
   Godziny urzędowania 7865
   Organizacja urzędu 11877
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 269
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 4012
   Konsultacje 159
     2011 - 2012 9977
     2013 3099
     2014 6465
     2015 3602
     2016 1585
     2017 563
     2018 110
   Wzory deklaracji 4014
Organy
   Wójt Gminy 9532
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1425
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1782
   Zastępca Wójta 3144
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1262
   Rada Gminy 17819
     Skład Rady 5205
     Sesje 10687
    ›    Plan pracy 2449
    ›    Najbliższa sesja 11803
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014 11921
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2014-2018 10433
     Apele Rady Gminy Miedźno 678
     Projekty uchwał Rady Gminy 25079
     Oświadczenia majątkowe radnych 2540
    ›    kadencja 2010-2014 4994
    ›    kadencja 2006-2010 1666
    ›    kadencja 2014-2018 3508
   Komisje Rady 12207
     Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 5812
    ›    Najbliższa komisja 3123
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3596
     Komisja Rewizyjna 4383
    ›    Najbliższa komisja 3078
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 2343
     Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 4777
    ›    Najbliższa komisja 4110
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3464
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4094
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 3589
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 3582
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 3884
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2474
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4270
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5040
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 6580
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 758
   Sołectwa 5242
     Borowa 3082
     Dębiniec 1256
     Izbiska 1170
     Kołaczkowice Duże 1299
     Kołaczkowice Małe 1291
     Miedźno 1659
     Mokra 1353
     Ostrowy 2166
     Wapiennik 1228
     Władysławów 1142
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3127
   Statut 5609
   Budżet 3850
      2003 2911
      2004 2893
      2005 2921
      2006 2860
      2007 3327
      2008 2320
      2009 2186
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1806
      2010 2524
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1016
      2011 1815
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4064
      2012 1051
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4885
      2013 1732
      2014 1791
      2015 951
      2016 782
     2017 499
   Zarządzenia Wójta 18707
     2004 1856
     2005 1627
     2006 1453
     2007 1547
     2008 27877
     2009 26055
     2010 20932
     2011 7709
     2012 14050
     2013 7893
     2014 18346
     2015 20852
     2016 5289
     2017 5116
     2018 921
   Uchwały 15540
    ›    I Kwartał 2158
    ›    II Kwartał 1397
    ›    III Kwartał 3045
    ›    IV Kwartał 7313
     2003 1279
     2004 1296
    ›    IV Kwartał 14280
    ›    III Kwartał 5782
    ›    II Kwartał 4563
    ›    I Kwartał 5165
     2005 1285
    ›    IV Kwartał 9630
    ›    III Kwartał 4545
    ›    II Kwartał 4400
    ›    I Kwartał 7518
     2006 1264
    ›    IV Kwartał 7437
    ›    III Kwartał 2382
    ›    II Kwartał 3721
    ›     I Kwartał 1679
     2007 1793
    ›    IV Kwartał 9006
    ›    III Kwartał 10033
    ›    II Kwartał 5149
    ›    I Kwartał 4214
     2008 1677
    ›    IV Kwartał 5700
    ›    III Kwartał 5072
    ›    II Kwartał 8090
    ›    I Kwartał 5184
     2009 1336
    ›    IV Kwartał 4077
    ›    III Kwartał 2442
    ›    II Kwartał 14609
    ›    I Kwartał 5978
     2010 1881
    ›    IV Kwartał 6876
    ›    III Kwartał 5445
    ›    II Kwartał 6012
    ›    I Kwartał 3338
     2011 1335
    ›    I Kwartał 2026
    ›    II Kwartał 2169
    ›    III Kwartał 1892
    ›    IV Kwartał 2011
     2012 12313
     2013 7464
     2014 6068
     2015 14603
     2016 2764
     2017 1995
     2018 334
   Podatki i opłaty lokalne 7185
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 713
     Podatek od nieruchomości 4317
    ›    Podmiot opodatkowania 1246
    ›    Przedmiot opodatkowania 1030
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1078
    ›    Termin płatności 1037
     Podatek od środków transportowych 2623
     Podatek rolny 2921
     Podatek leśny 2598
     Podatek od posiadania psów 1829
     Opłata targowa 1664
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2078
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 531
   Strategie 373
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 5813
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 191
   Gospodarka komunalna 6867
   Stan mienia komulanego 2130
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 4867
     Oświadczenia majątkowe 2414
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4821
     Oświadczenia majątkowe 4010
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 890
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 462
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 337
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 176
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 4009
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1106
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 81
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4313
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1150
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3237
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1380
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2477
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 841
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3504
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1168
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3985
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1371
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 2916
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1051
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 81732
     2003 1747
     2004 9755
     2005 12634
     2006 15264
     2007 18052
     2008 64068
     2009 54172
     2010 15211
     2011 15936
     2012 15164
     2013 16810
     2014 17523
     2015 34439
     2016 15256
     2017 11094
    ›    Plan Zamówień Publicznych 373
     2018 1717
    ›    Plan Zamówień Publicznych 301
   Konkursy 60218
     2006 3351
     2007 9257
     2008 9539
     2009 12103
     2010 13196
     2011 1889
     2012 2178
     2013 12942
     2014 22167
     2015 19376
     2016 12714
     2017 15566
     2018 471
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 8251
     2014 18064
     2015 27721
     2016 19640
     2017 17663
     2018 1547
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 6857
     Oświata 83
     Urząd Stanu Cywilnego 1776
    ›    Informacja o Urzędzie 2071
    ›    Rejestracja urodzenia 1045
    ›    Zgłoszenie zgonu 1485
    ›    Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1287
    ›    Rejestracja małżeństwa 1108
    ›    Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 1275
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1398
    ›    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1035
    ›    Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień 1162
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 938
    ›    Przyjecie oświadczenia o uznaniu dziecka 939
    ›    Nadanie dziecku nazwiska męża matki 1133
    ›    Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska,które nosił przed zawarciem małżenstwa 994
    ›    Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 1027
    ›    Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 995
    ›    Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego 1369
     Ochrona środowiska 1518
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 763
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 662
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 580
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 626
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 711
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 531
     Dowody osobiste 2842
     Meldunki 2259
     Nieruchomości 2715
     Działalność gospodarcza 2210
     Zezwolenia i decyzje 1870
     Podatki 1545
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1329
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 1548
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1135
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1214
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1096
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1042
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1094
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 2834
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 982
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 1865
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1439
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1155
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1336
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6112
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2136
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1815
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2458
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2886
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1816
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1470
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1090
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 757
     Drogi i transport 1415
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1763
    ›    Zjazdy 3456
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1164
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1212
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1375
   Bezpłatne porady prawne 1384
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 95054
   Wybory i referenda 8092
     Wybory 2010 1473
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1578
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4229
     Wybory parlamentarne 2011 1738
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1486
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1428
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 4812
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1139
     Referendum ogólnokrajowe 2015 768
     Wybory parlamentarne 2015 622
     Wybory samorządowe 2018 95
   Ogłoszenia, obwieszczenia 47312
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1292
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 319
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 876
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 208
   Informacje nieudostępnione 3826
   Ponowne wykorzystywanie 455
   Kontrole 1334
   Rejestr zbiorów danych 1273
   Petycje 563
   Redakcja Biuletynu 4526