Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2165719
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ254786
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 254786
   Godziny urzędowania 8041
   Organizacja urzędu 12228
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 327
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 4180
   Konsultacje 307
     2011 - 2012 10029
     2013 3146
     2014 6525
     2015 3659
     2016 1676
     2017 622
     2018 218
   Wzory deklaracji 4155
Organy
   Wójt Gminy 9761
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1510
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1836
   Zastępca Wójta 3291
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1320
   Rada Gminy 18527
     Skład Rady 5299
     Sesje 11269
    ›    Plan pracy 2527
    ›    Najbliższa sesja 12282
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014 11986
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2014-2018 10952
     Apele Rady Gminy Miedźno 765
     Projekty uchwał Rady Gminy 25586
     Oświadczenia majątkowe radnych 2655
    ›    kadencja 2010-2014 5065
    ›    kadencja 2006-2010 1744
    ›    kadencja 2014-2018 3717
   Komisje Rady 12688
     Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6038
    ›    Najbliższa komisja 3251
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3775
     Komisja Rewizyjna 4547
    ›    Najbliższa komisja 3167
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 2472
     Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 4986
    ›    Najbliższa komisja 4231
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3645
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4167
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 3657
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 3639
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 3945
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2538
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4334
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5106
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 6647
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 796
   Sołectwa 5404
     Borowa 3144
     Dębiniec 1303
     Izbiska 1215
     Kołaczkowice Duże 1365
     Kołaczkowice Małe 1342
     Miedźno 1733
     Mokra 1401
     Ostrowy 2256
     Wapiennik 1301
     Władysławów 1201
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3218
   Statut 5739
   Budżet 3989
      2003 2940
      2004 2934
      2005 2954
      2006 2890
      2007 3357
      2008 2351
      2009 2217
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1863
      2010 2553
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1070
      2011 1845
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4111
      2012 1082
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4938
      2013 1777
      2014 1875
      2015 1000
      2016 849
     2017 588
   Zarządzenia Wójta 19943
     2004 1904
     2005 1674
     2006 1502
     2007 1598
     2008 27933
     2009 26165
     2010 20988
     2011 7772
     2012 14097
     2013 7938
     2014 18399
     2015 21250
     2016 5349
     2017 5291
     2018 2350
   Uchwały 16124
    ›    I Kwartał 2218
    ›    II Kwartał 1441
    ›    III Kwartał 3104
    ›    IV Kwartał 7371
     2003 1319
     2004 1339
    ›    IV Kwartał 14360
    ›    III Kwartał 5848
    ›    II Kwartał 4622
    ›    I Kwartał 5231
     2005 1318
    ›    IV Kwartał 9686
    ›    III Kwartał 4593
    ›    II Kwartał 4446
    ›    I Kwartał 7586
     2006 1300
    ›    IV Kwartał 7499
    ›    III Kwartał 2427
    ›    II Kwartał 3776
    ›     I Kwartał 1717
     2007 1836
    ›    IV Kwartał 9109
    ›    III Kwartał 10159
    ›    II Kwartał 5210
    ›    I Kwartał 4270
     2008 1742
    ›    IV Kwartał 5759
    ›    III Kwartał 5123
    ›    II Kwartał 8224
    ›    I Kwartał 5260
     2009 1372
    ›    IV Kwartał 4137
    ›    III Kwartał 2509
    ›    II Kwartał 14675
    ›    I Kwartał 6060
     2010 1944
    ›    IV Kwartał 6958
    ›    III Kwartał 5520
    ›    II Kwartał 6075
    ›    I Kwartał 3414
     2011 1373
    ›    I Kwartał 2084
    ›    II Kwartał 2230
    ›    III Kwartał 1953
    ›    IV Kwartał 2070
     2012 12370
     2013 7520
     2014 6143
     2015 14687
     2016 2878
     2017 2288
     2018 775
   Podatki i opłaty lokalne 7368
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 756
     Podatek od nieruchomości 4413
    ›    Podmiot opodatkowania 1291
    ›    Przedmiot opodatkowania 1074
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1122
    ›    Termin płatności 1078
     Podatek od środków transportowych 2678
     Podatek rolny 2981
     Podatek leśny 2635
     Podatek od posiadania psów 1863
     Opłata targowa 1694
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2108
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 580
   Strategie 467
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 5911
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 228
   Gospodarka komunalna 7010
   Stan mienia komulanego 2229
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 5018
     Oświadczenia majątkowe 2463
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4999
     Oświadczenia majątkowe 4186
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 1175
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 548
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 498
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 268
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 4214
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1152
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 192
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4375
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1202
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3323
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1436
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2555
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 883
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3637
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1235
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4212
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1412
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 2998
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1084
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 84019
     2003 1783
     2004 9818
     2005 12678
     2006 15317
     2007 18108
     2008 64119
     2009 54261
     2010 15266
     2011 15986
     2012 15218
     2013 16876
     2014 17580
     2015 35884
     2016 15410
     2017 11518
    ›    Plan Zamówień Publicznych 413
     2018 7661
    ›    Plan Zamówień Publicznych 455
   Konkursy 61458
     2006 3385
     2007 9304
     2008 9586
     2009 12134
     2010 13230
     2011 1921
     2012 2212
     2013 12976
     2014 22204
     2015 19766
     2016 12772
     2017 17132
     2018 3879
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 9011
     2014 18105
     2015 28100
     2016 19780
     2017 19268
     2018 6786
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 7139
     Oświata 120
     Urząd Stanu Cywilnego 1891
    ›    Informacja o Urzędzie 2136
    ›    Rejestracja urodzenia 1099
    ›    Zgłoszenie zgonu 1537
    ›    Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1346
    ›    Rejestracja małżeństwa 1169
    ›    Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 1328
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1445
    ›    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1087
    ›    Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień 1214
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 972
    ›    Przyjecie oświadczenia o uznaniu dziecka 975
    ›    Nadanie dziecku nazwiska męża matki 1178
    ›    Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska,które nosił przed zawarciem małżenstwa 1044
    ›    Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 1063
    ›    Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1046
    ›    Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego 1440
     Ochrona środowiska 1586
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 804
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 703
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 624
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 665
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 815
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 592
     Dowody osobiste 2912
     Meldunki 2295
     Nieruchomości 2787
     Działalność gospodarcza 2275
     Zezwolenia i decyzje 1921
     Podatki 1581
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1386
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 1655
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1166
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1258
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1126
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1087
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1144
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 2959
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1043
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 1996
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1508
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1213
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1369
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6265
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2242
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1953
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2585
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3088
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1888
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1523
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1124
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 792
     Drogi i transport 1451
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1811
    ›    Zjazdy 3508
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1204
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1257
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1418
   Bezpłatne porady prawne 1494
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 97664
   Wybory i referenda 8298
     Wybory 2010 1505
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1619
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4294
     Wybory parlamentarne 2011 1770
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1530
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1466
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 4861
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1174
     Referendum ogólnokrajowe 2015 799
     Wybory parlamentarne 2015 649
     Wybory samorządowe 2018 254
   Ogłoszenia, obwieszczenia 48447
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1393
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 346
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 948
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 240
   Informacje nieudostępnione 3900
   Ponowne wykorzystywanie 534
   Kontrole 1439
   Rejestr zbiorów danych 1402
   Rejestr instytucji kultury 26
   Petycje 682
   Redakcja Biuletynu 4617