główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2392676
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ283876
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 283876
   Godziny urzędowania 8608
   Organizacja urzędu 13481
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 532
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 5410
   Konsultacje 769
     2011 - 2012 10201
     2013 3277
     2014 6620
     2015 3861
     2016 1937
     2017 823
     2018 732
     2019 158
   Wzory deklaracji 4550
Organy
   Wójt Gminy 10877
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 490
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1972
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1922
   Zastępca Wójta 3923
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1630
   Rada Gminy 22181
     Najbliższa sesja 14679
     Skład Rady 6823
     Sesje 13130
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2774
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 13247
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 12400
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 1301
     Apele Rady Gminy Miedźno 1147
     Projekty uchwał Rady Gminy 27087
     Interpelacje i zapytania radnych 340
     Oświadczenia majątkowe radnych 4131
    ›    kadencja 2010-2014 5458
    ›    kadencja 2006-2010 2074
    ›    kadencja 2014-2018 5417
    ›    kadencja 2018-2023 2166
   Komisje Rady 14047
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 200
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 160
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 180
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 161
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6451
    ›    Najbliższa komisja 3420
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4573
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 4859
    ›    Najbliższa komisja 3294
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3184
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5348
    ›    Najbliższa komisja 4448
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4419
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4523
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 4026
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 4038
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 4477
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2765
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4891
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5453
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7071
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 902
   Sołectwa 6579
     Borowa 3579
     Dębiniec 1586
     Izbiska 1481
     Kołaczkowice Duże 1686
     Kołaczkowice Małe 1567
     Miedźno 2135
     Mokra 1703
     Ostrowy 2827
     Wapiennik 1632
     Władysławów 1451
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3509
   Statut 6242
   Budżet 4570
      2003 3037
      2004 3037
      2005 2999
      2006 2932
      2007 3409
      2008 2396
      2009 2300
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1994
      2010 2595
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1137
      2011 1887
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4198
      2012 1148
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5046
      2013 1867
      2014 1947
      2015 1078
      2016 955
     2017 937
     2018 72
     2019 51
   Zarządzenia Wójta 23422
     2004 1969
     2005 1737
     2006 1561
     2007 1672
     2008 28429
     2009 26792
     2010 21539
     2011 8285
     2012 14596
     2013 8541
     2014 19102
     2015 22833
     2016 6219
     2017 6404
     2018 5833
     2019 3200
   Uchwały 17840
    ›    I Kwartał 2368
    ›    II Kwartał 1566
    ›    III Kwartał 3272
    ›    IV Kwartał 8037
     2003 1402
     2004 1418
    ›    IV Kwartał 14780
    ›    III Kwartał 6134
    ›    II Kwartał 4776
    ›    I Kwartał 5518
     2005 1409
    ›    IV Kwartał 10079
    ›    III Kwartał 4827
    ›    II Kwartał 4670
    ›    I Kwartał 7900
     2006 1338
    ›    IV Kwartał 7817
    ›    III Kwartał 2619
    ›    II Kwartał 3993
    ›     I Kwartał 1784
     2007 1951
    ›    IV Kwartał 9532
    ›    III Kwartał 10808
    ›    II Kwartał 5415
    ›    I Kwartał 4445
     2008 1894
    ›    IV Kwartał 6000
    ›    III Kwartał 5463
    ›    II Kwartał 8633
    ›    I Kwartał 5551
     2009 1469
    ›    IV Kwartał 4336
    ›    III Kwartał 2684
    ›    II Kwartał 15016
    ›    I Kwartał 6437
     2010 2021
    ›    IV Kwartał 7380
    ›    III Kwartał 5866
    ›    II Kwartał 6534
    ›    I Kwartał 3727
     2011 1454
    ›    I Kwartał 2318
    ›    II Kwartał 2491
    ›    III Kwartał 2297
    ›    IV Kwartał 2392
     2012 12806
     2013 7940
     2014 6577
     2015 15542
     2016 3674
     2017 3548
     2018 3035
     2019 1502
   Podatki i opłaty lokalne 8229
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1162
     Podatek od nieruchomości 4772
    ›    Podmiot opodatkowania 1445
    ›    Przedmiot opodatkowania 1172
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1251
    ›    Termin płatności 1175
     Podatek od środków transportowych 2815
     Podatek rolny 3114
     Podatek leśny 2688
     Podatek od posiadania psów 1965
     Opłata targowa 1771
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2225
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 709
   Strategie 693
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6154
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 324
   Gospodarka komunalna 7472
   Stan mienia komulanego 2557
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 5595
     Oświadczenia majątkowe 2647
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5833
     Oświadczenia majątkowe 5145
     Sprawozdania finansowe 22
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 1837
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 872
     Sprawozdania finansowe 43
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 1008
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 490
     Sprawozdania finansowe 16
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 4842
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1314
     Sprawozdania finansowe 12
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 521
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4497
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1263
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3799
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1560
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2821
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1018
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4051
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1347
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4787
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1514
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3248
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1198
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 90824
     2003 1841
     2004 9966
     2005 12833
     2006 15460
     2007 18348
     2008 64405
     2009 54526
     2010 15749
     2011 16095
     2012 15321
     2013 17067
     2014 17684
     2015 37885
     2016 15693
     2017 12194
    ›    Plan Zamówień Publicznych 501
     2018 22231
    ›    Plan Zamówień Publicznych 662
     2019 4814
    ›    Plan Zamówień Publicznych 114
   Konkursy 65367
     2006 3421
     2007 9413
     2008 9636
     2009 12210
     2010 13289
     2011 1961
     2012 2270
     2013 13007
     2014 22254
     2015 20888
     2016 12888
     2017 17474
     2018 14357
     2019 5973
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 11057
     2014 18229
     2015 29178
     2016 20119
     2017 19658
     2018 21903
     2019 7341
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 7963
     Oświata 270
     Urząd Stanu Cywilnego 2265
     Ochrona środowiska 1852
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 928
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 808
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 764
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1128
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 737
     Dowody osobiste 3254
     Ewidencja Ludności 2507
     Nieruchomości 2946
     Działalność gospodarcza 2498
     Zezwolenia i decyzje 2021
     Podatki 1807
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1547
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 2290
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1441
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1380
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1223
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1256
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1218
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 3174
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1136
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2195
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1800
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1321
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 74
    ›    Kontrole podatkowe 6
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1492
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6946
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2471
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2416
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2859
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3597
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1968
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1624
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1208
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 874
     Drogi i transport 1584
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1992
    ›    Zjazdy 3652
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1352
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1420
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1509
   Bezpłatne porady prawne 1707
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 108
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 108886
   Wybory i referenda 10227
     Wybory 2010 1575
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1700
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4470
     Wybory parlamentarne 2011 1834
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1676
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1523
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5136
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1282
     Referendum ogólnokrajowe 2015 920
     Wybory parlamentarne 2015 782
     Wybory samorządowe 2018 6069
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 976
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 638
   Ogłoszenia, obwieszczenia 52656
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1643
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 414
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1081
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 400
   Raport o Stanie Gminy 57
     2018 41
   Informacje nieudostępnione 4121
   Ponowne wykorzystywanie 717
   Kontrole 1659
   Rejestr zbiorów danych 1591
   Rejestr instytucji kultury 148
   Wybory Ławników 34
     kadencja 2020-2023 23
   Petycje 1009
   Redakcja Biuletynu 4819