Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1971915
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ226701
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 226701
   Godziny urzędowania 7599
   Organizacja urzędu 11090
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 123
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 3498
   Konsultacje 286
     2011 - 2012 9819
     2013 rok 2942
     2014 rok 6309
     2015 rok 3423
     2016 rok 1311
   Wzory deklaracji 3719
Organy
   Wójt Gminy 9108
     Kompetencje 2395
     Dyżury 1915
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1146
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1629
   Zastępca Wójta 2913
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1135
   Rada Gminy 16547
     Skład Rady 5012
     Sesje 9705
    ›    Plan pracy 2269
    ›    Najbliższa sesja 10846
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014 11843
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2014-2018 9507
     Apele Rady Gminy Miedźno 558
     Projekty uchwał Rady Gminy 24121
     Oświadczenia majątkowe radnych 2301
    ›    kadencja 2010-2014 4808
    ›    kadencja 2006-2010 1508
    ›    kadencja 2014-2018 2924
   Komisje Rady 11406
     Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 5391
    ›    Najbliższa komisja 2818
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3175
     Komisja Rewizyjna 4089
    ›    Najbliższa komisja 2825
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 1975
     Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 4394
    ›    Najbliższa komisja 3870
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3134
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 3885
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 3371
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 3420
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 3669
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2252
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4080
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 4836
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 6419
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 690
   Sołectwa 5029
     Borowa 2949
     Dębiniec 1135
     Izbiska 1066
     Kołaczkowice Duże 1154
     Kołaczkowice Małe 1226
     Miedźno 1503
     Mokra 1283
     Ostrowy 2009
     Wapiennik 1120
     Władysławów 1030
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 2929
   Statut 5425
   Budżet 3545
      2003 2825
      2004 2812
      2005 2844
      2006 2794
      2007 3283
      2008 2287
      2009 2153
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1657
      2010 2489
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 926
      2011 1784
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 3941
      2012 993
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4739
      2013 1641
      2014 1705
      2015 843
      2016 647
     2017 245
   Zarządzenia Wójta 16445
     2004 rok 1755
     2005 rok 1526
     2006 rok 1375
     2007 rok 1450
     2008 rok 27774
     2009 rok 25885
     2010 rok 20839
     2011 rok 7563
     2012 rok 13954
     2013 rok 7795
     2014 rok 18247
     2015 rok 20127
     2016 rok 5085
     2017 rok 3038
   Uchwały 14325
    ›    I Kwartał 1962
    ›    II Kwartał 1337
    ›    III Kwartał 2898
    ›    IV Kwartał 7174
     Rok 2003 1234
     Rok 2004 1255
    ›    IV Kwartał 14145
    ›    III Kwartał 5585
    ›    II Kwartał 4418
    ›    I Kwartał 5034
     Rok 2005 1246
    ›    IV Kwartał 9492
    ›    III Kwartał 4460
    ›    II Kwartał 4302
    ›    I Kwartał 7338
     Rok 2006 1227
    ›    IV Kwartał 7276
    ›    III Kwartał 2295
    ›    II Kwartał 3590
    ›     I Kwartał 1602
     Rok 2007 1741
    ›    IV Kwartał 8808
    ›    III Kwartał 9715
    ›    II Kwartał 4996
    ›    I Kwartał 4055
     Rok 2008 1603
    ›    IV Kwartał 5558
    ›    III Kwartał 4972
    ›    II Kwartał 7824
    ›    I Kwartał 4983
     Rok 2009 1298
    ›    IV Kwartał 3938
    ›    III Kwartał 2284
    ›    II Kwartał 14435
    ›    I Kwartał 5837
     Rok 2010 1795
    ›    IV Kwartał 6711
    ›    III Kwartał 5271
    ›    II Kwartał 5861
    ›    I Kwartał 3215
     Rok 2011 1285
    ›    I Kwartał 1878
    ›    II Kwartał 2022
    ›    III Kwartał 1694
    ›    IV Kwartał 1798
     Rok 2012 12192
     Rok 2013 7371
     Rok 2014 5945
     Rok 2015 14427
     Rok 2016 2463
     Rok 2017 692
   Podatki i opłaty lokalne 6762
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 660
     Podatek od nieruchomości 4123
    ›    Podmiot opodatkowania 1159
    ›    Przedmiot opodatkowania 940
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 993
    ›    Termin płatności 947
     Podatek od środków transportowych 2439
     Podatek rolny 2755
     Podatek leśny 2502
     Podatek od posiadania psów 1792
     Opłata targowa 1507
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2039
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 408
   Strategie 200
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 5597
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 87
   Gospodarka komunalna 6549
   Stan mienia komulanego 1932
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 4576
     Oświadczenia majątkowe 2280
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4512
     Oświadczenia majątkowe 3603
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4052
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1002
   Szkoła Podstawowa w Miedźnie 3155
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1224
   Gimnazjum w Miedźnie 2602
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 890
   Gminne Przedszkole w Miedźnie 3056
     Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 978
   Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą 2963
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1298
   Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą 2234
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 710
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 3464
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 909
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 77517
     Rok 2003 1648
     Rok 2004 9561
     Rok 2005 12500
     Rok 2006 15112
     Rok 2007 17904
     Rok 2008 63901
     Rok 2009 54006
     Rok 2010 15052
     Rok 2011 15772
     Rok 2012 15000
     Rok 2013 16645
     Rok 2014 17396
     Rok 2015 32384
     Rok 2016 13256
     Rok 2017 3586
    ›    Plan Zamówień Publicznych 22
   Konkursy 58453
     Rok 2006 3266
     Rok 2007 9112
     Rok 2008 9438
     Rok 2009 12019
     Rok 2010 13117
     Rok 2011 1805
     Rok 2012 2102
     Rok 2013 12875
     Rok 2014 22080
     Rok 2015 18708
     Rok 2016 11934
     Rok 2017 7842
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 7204
     Rok 2014 17963
     Rok 2015 27087
     Rok 2016 18714
     Rok 2017 8905
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 6520
     Oświata 20
     Urząd Stanu Cywilnego 1683
    ›    Informacja o Urzędzie 1907
    ›    Rejestracja urodzenia 958
    ›    Zgłoszenie zgonu 1334
    ›    Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1154
    ›    Rejestracja małżeństwa 964
    ›    Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 1125
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1297
    ›    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 896
    ›    Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień 1029
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 849
    ›    Przyjecie oświadczenia o uznaniu dziecka 854
    ›    Nadanie dziecku nazwiska męża matki 989
    ›    Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska,które nosił przed zawarciem małżenstwa 841
    ›    Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 890
    ›    Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 842
    ›    Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego 1266
     Ochrona środowiska 1425
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 659
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 587
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 482
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 552
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 475
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 382
     Dowody osobiste 2675
     Meldunki 2203
     Nieruchomości 2572
     Działalność gospodarcza 2121
     Zezwolenia i decyzje 1816
     Podatki 1450
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1152
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 1306
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1050
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1060
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 975
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 890
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 925
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 2559
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 895
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 1619
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1215
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 985
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1296
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5705
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2034
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1588
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2283
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2546
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1592
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1349
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 932
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 720
     Drogi i transport 1361
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1545
    ›    Zjazdy 3316
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1068
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1125
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1239
   Bezpłatne porady prawne 1187
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 89782
   Wybory i referenda 7888
     Wybory 2010 1450
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1453
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4033
     Wybory parlamentarne 2011 1661
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1358
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1281
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 4718
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1063
     Referendum ogólnokrajowe 2015 694
     Wybory parlamentarne 2015 546
     Wybory samorządowe 2018 19
   Ogłoszenia, obwieszczenia 45491
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1108
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 249
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 788
     Wnioski o udzielenie dotacji składane przez organizacje pozarządowe 114
   Informacje nieudostępnione 3663
   Ponowne wykorzystywanie 295
   Kontrole 1082
   Rejestr zbiorów danych 933
   Petycje 329
   Redakcja Biuletynu 4358