Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 301451
   Godziny urzędowania 8933
   Organizacja urzędu 14226
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 649
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 6193
   Konsultacje 1054
     2011 - 2012 10309
     2013 3354
     2014 6686
     2015 3945
     2016 2118
     2017 909
     2018 873
     2019 405
     2020 57
   Wzory deklaracji 4779
Organy
   Wójt Gminy 11609
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 788
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 2084
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1991
   Zastępca Wójta 4208
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1752
   Rada Gminy 23814
     Najbliższa sesja 16812
     Skład Rady 7690
     Sesje 13946
    ›    Archiwalne Plany Pracy 2816
    ›    Kadencje IV-VI (2002-2014) 13602
    ›    Kadencja VII (2014-2018) 12639
    ›    Kadencja VIII (2018-2023) 2321
     Apele Rady Gminy Miedźno 1349
     Projekty uchwał Rady Gminy 27655
     Interpelacje i zapytania radnych 756
     Oświadczenia majątkowe radnych 4815
    ›    kadencja 2010-2014 5602
    ›    kadencja 2006-2010 2166
    ›    kadencja 2014-2018 5579
    ›    kadencja 2018-2023 3261
   Komisje Rady 14477
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna 261
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 232
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 252
     Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 196
     Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 6538
    ›    Najbliższa komisja 3458
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4853
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna 4929
    ›    Najbliższa komisja 3322
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3335
     Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 5458
    ›    Najbliższa komisja 4486
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 4635
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4651
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 4180
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 4149
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 4596
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2840
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 5040
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 5585
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 7181
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 933
   Sołectwa 7050
     Borowa 3782
     Dębiniec 1704
     Izbiska 1601
     Kołaczkowice Duże 1810
     Kołaczkowice Małe 1682
     Miedźno 2314
     Mokra 1892
     Ostrowy 3072
     Wapiennik 1753
     Władysławów 1591
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3635
   Statut 6524
   Budżet 4883
      2003 3063
      2004 3083
      2005 3024
      2006 2947
      2007 3426
      2008 2413
      2009 2321
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2032
      2010 2624
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1156
      2011 1903
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4231
      2012 1167
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 5065
      2013 1883
      2014 1965
      2015 1118
      2016 1030
     2017 1052
     2018 175
     2019 273
     2020 79
   Zarządzenia Wójta 26159
     2004 2007
     2005 1793
     2006 1595
     2007 1708
     2008 28689
     2009 27169
     2010 21880
     2011 8520
     2012 14929
     2013 8761
     2014 19436
     2015 23605
     2016 6483
     2017 7018
     2018 6339
     2019 7238
     2020 669
   Uchwały 18912
    ›    I Kwartał 2406
    ›    II Kwartał 1588
    ›    III Kwartał 3322
    ›    IV Kwartał 8149
     2003 1428
     2004 1460
    ›    IV Kwartał 14914
    ›    III Kwartał 6207
    ›    II Kwartał 4830
    ›    I Kwartał 5586
     2005 1440
    ›    IV Kwartał 10157
    ›    III Kwartał 4886
    ›    II Kwartał 4737
    ›    I Kwartał 7993
     2006 1354
    ›    IV Kwartał 7894
    ›    III Kwartał 2658
    ›    II Kwartał 4037
    ›     I Kwartał 1825
     2007 1997
    ›    IV Kwartał 9689
    ›    III Kwartał 11045
    ›    II Kwartał 5490
    ›    I Kwartał 4520
     2008 1954
    ›    IV Kwartał 6059
    ›    III Kwartał 5546
    ›    II Kwartał 8864
    ›    I Kwartał 5615
     2009 1490
    ›    IV Kwartał 4429
    ›    III Kwartał 2755
    ›    II Kwartał 15155
    ›    I Kwartał 6511
     2010 2073
    ›    IV Kwartał 7527
    ›    III Kwartał 5960
    ›    II Kwartał 6688
    ›    I Kwartał 3829
     2011 1478
    ›    I Kwartał 2389
    ›    II Kwartał 2608
    ›    III Kwartał 2381
    ›    IV Kwartał 2497
     2012 12990
     2013 8074
     2014 6752
     2015 15900
     2016 4090
     2017 3965
     2018 3688
     2019 3979
     2020 162
   Podatki i opłaty lokalne 8850
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1483
     Podatek od nieruchomości 5116
    ›    Podmiot opodatkowania 1488
    ›    Przedmiot opodatkowania 1199
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1289
    ›    Termin płatności 1210
     Podatek od środków transportowych 2955
     Podatek rolny 3219
     Podatek leśny 2744
     Podatek od posiadania psów 2026
     Opłata targowa 1820
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2283
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 825
   Strategie 791
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 6308
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 368
   Gospodarka komunalna 7770
   Stan mienia komulanego 2771
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 5858
     Oświadczenia majątkowe 2718
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6396
     Oświadczenia majątkowe 5799
     Sprawozdania finansowe 58
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 2552
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1298
     Sprawozdania finansowe 250
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 1351
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 584
     Sprawozdania finansowe 60
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 5202
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1395
     Sprawozdania finansowe 47
   Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno 649
     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4631
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1315
     Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 4021
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1592
     Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2985
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1057
     Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 4972
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1407
     Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 5084
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1573
     Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 3375
    ›    Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1247
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 95981
     2003 1887
     2004 10041
     2005 12890
     2006 15532
     2007 18449
     2008 64513
     2009 54652
     2010 15832
     2011 16151
     2012 15383
     2013 17120
     2014 17736
     2015 38497
     2016 15866
     2017 12562
    ›    Plan Zamówień Publicznych 536
     2018 24193
    ›    Plan Zamówień Publicznych 727
     2019 15031
    ›    Plan Zamówień Publicznych 202
     2020 4173
    ›    Plan Zamówień Publicznych 42
   Konkursy 67750
     2006 3451
     2007 9440
     2008 9670
     2009 12227
     2010 13306
     2011 1981
     2012 2288
     2013 13027
     2014 22282
     2015 21427
     2016 12928
     2017 17532
     2018 14483
     2019 13859
     2020 1106
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 12041
     2014 18293
     2015 29693
     2016 20296
     2017 19739
     2018 22686
     2019 16896
     2020 1921
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 8371
     Oświata 396
     Urząd Stanu Cywilnego 2540
     Ochrona środowiska 1999
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 987
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 840
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 834
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 1285
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 808
     Dowody osobiste 3426
     Ewidencja Ludności 2592
     Nieruchomości 3058
     Działalność gospodarcza 2667
     Podatki 1883
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1622
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 2944
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1498
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1431
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1279
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 1290
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1265
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 3310
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 1186
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2338
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 2191
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1377
    ›    Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 99
    ›    Kontrole podatkowe 63
     Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej 1562
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7437
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2605
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2791
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 3006
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3949
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 2023
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1686
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1257
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 916
     Drogi i transport 1656
    ›    Zajęcie pasa drogowego 2037
    ›    Zjazdy 3704
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1384
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1462
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1542
   Bezpłatne porady prawne 1823
Ochrona danych osobowych
   Klauzula RODO 213
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 114876
   Wybory i referenda 10834
     Wybory 2010 1601
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1738
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4512
     Wybory parlamentarne 2011 1866
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1720
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1555
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 5202
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1308
     Referendum ogólnokrajowe 2015 942
     Wybory parlamentarne 2015 817
     Wybory samorządowe 2018 6373
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1130
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1062
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1132
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 25
   Ogłoszenia, obwieszczenia 55359
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1766
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 458
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 1201
     Wnioski o udzielenie dotacji składane na podstawie przepisów Uchwały nr 15/XXII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu,warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno 428
   Raport o Stanie Gminy 221
     2018 101
   Informacje nieudostępnione 4253
   Ponowne wykorzystywanie 795
   Kontrole 1861
   Rejestr zbiorów danych 1679
   Rejestr instytucji kultury 210
   Rejestr umów 18
     2020 10
   Wybory Ławników 143
     kadencja 2020-2023 83
   Petycje 1281
   Redakcja Biuletynu 4900
Łączna liczba odwiedzin:2530437