Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2048495
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ234763
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 234763
   Godziny urzędowania 7726
   Organizacja urzędu 11547
     Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Miedźno 201
     Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje 3838
   Konsultacje 465
     2011 - 2012 9914
     2013 rok 3037
     2014 rok 6406
     2015 rok 3527
     2016 rok 1487
   Wzory deklaracji 3818
Organy
   Wójt Gminy 9364
     Kompetencje 2435
     Dyżury 1974
     Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 1336
     Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 1729
   Zastępca Wójta 3012
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego 1193
   Rada Gminy 17266
     Skład Rady 5114
     Sesje 10290
    ›    Plan pracy 2377
    ›    Najbliższa sesja 11406
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014 11870
    ›    Protokoły z sesji kadencji 2014-2018 10056
     Apele Rady Gminy Miedźno 624
     Projekty uchwał Rady Gminy 24691
     Oświadczenia majątkowe radnych 2447
    ›    kadencja 2010-2014 4904
    ›    kadencja 2006-2010 1601
    ›    kadencja 2014-2018 3352
   Komisje Rady 11851
     Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 5642
    ›    Najbliższa komisja 3003
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3398
     Komisja Rewizyjna 4242
    ›    Najbliższa komisja 2977
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 2176
     Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa 4612
    ›    Najbliższa komisja 4015
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 3307
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 4027
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 3512
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 3512
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 3816
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 2395
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 4211
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 4970
    ›    Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 6523
     Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 725
   Sołectwa 5134
     Borowa 3024
     Dębiniec 1204
     Izbiska 1128
     Kołaczkowice Duże 1244
     Kołaczkowice Małe 1257
     Miedźno 1593
     Mokra 1319
     Ostrowy 2096
     Wapiennik 1181
     Władysławów 1089
Prawo Lokalne
   DZIENNIKI URZĘDOWE 3022
   Statut 5508
   Budżet 3689
      2003 2871
      2004 2862
      2005 2889
      2006 2835
      2007 3302
      2008 2295
      2009 2164
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1746
      2010 2500
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 974
      2011 1793
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4026
      2012 1026
    ›    Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 4829
      2013 1693
      2014 1761
      2015 915
      2016 742
     2017 408
   Zarządzenia Wójta 17664
     2004 rok 1812
     2005 rok 1583
     2006 rok 1418
     2007 rok 1502
     2008 rok 27833
     2009 rok 25999
     2010 rok 20894
     2011 rok 7657
     2012 rok 14011
     2013 rok 7846
     2014 rok 18315
     2015 rok 20596
     2016 rok 5224
     2017 rok 4524
   Uchwały 14964
    ›    I Kwartał 2094
    ›    II Kwartał 1362
    ›    III Kwartał 2991
    ›    IV Kwartał 7262
     Rok 2003 1254
     Rok 2004 1268
    ›    IV Kwartał 14212
    ›    III Kwartał 5716
    ›    II Kwartał 4518
    ›    I Kwartał 5109
     Rok 2005 1260
    ›    IV Kwartał 9580
    ›    III Kwartał 4509
    ›    II Kwartał 4362
    ›    I Kwartał 7460
     Rok 2006 1240
    ›    IV Kwartał 7368
    ›    III Kwartał 2343
    ›    II Kwartał 3671
    ›     I Kwartał 1648
     Rok 2007 1769
    ›    IV Kwartał 8922
    ›    III Kwartał 9925
    ›    II Kwartał 5094
    ›    I Kwartał 4152
     Rok 2008 1634
    ›    IV Kwartał 5648
    ›    III Kwartał 5023
    ›    II Kwartał 7996
    ›    I Kwartał 5107
     Rok 2009 1312
    ›    IV Kwartał 4026
    ›    III Kwartał 2384
    ›    II Kwartał 14533
    ›    I Kwartał 5902
     Rok 2010 1828
    ›    IV Kwartał 6807
    ›    III Kwartał 5370
    ›    II Kwartał 5954
    ›    I Kwartał 3281
     Rok 2011 1305
    ›    I Kwartał 1968
    ›    II Kwartał 2106
    ›    III Kwartał 1821
    ›    IV Kwartał 1934
     Rok 2012 12271
     Rok 2013 7430
     Rok 2014 6019
     Rok 2015 14530
     Rok 2016 2635
     Rok 2017 1470
   Podatki i opłaty lokalne 6889
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 674
     Podatek od nieruchomości 4216
    ›    Podmiot opodatkowania 1212
    ›    Przedmiot opodatkowania 990
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1044
    ›    Termin płatności 996
     Podatek od środków transportowych 2536
     Podatek rolny 2868
     Podatek leśny 2550
     Podatek od posiadania psów 1809
     Opłata targowa 1615
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2059
     Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 486
   Strategie 283
     Strategia Rozwoju Gminy Miedźno 5741
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno 153
   Gospodarka komunalna 6736
   Stan mienia komulanego 2038
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 4745
     Oświadczenia majątkowe 2377
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4677
     Oświadczenia majątkowe 3834
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 629
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 372
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 218
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 145
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 3819
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1050
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. 4216
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1112
   Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 3161
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti 1357
   Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 2393
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 788
   Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3358
     Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki 1123
   Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 3802
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1330
   Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. 2806
     Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki 1013
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 80229
     Rok 2003 1714
     Rok 2004 9692
     Rok 2005 12588
     Rok 2006 15221
     Rok 2007 18018
     Rok 2008 64009
     Rok 2009 54115
     Rok 2010 15158
     Rok 2011 15887
     Rok 2012 15109
     Rok 2013 16757
     Rok 2014 17478
     Rok 2015 33734
     Rok 2016 15023
     Rok 2017 9509
    ›    Plan Zamówień Publicznych 317
   Konkursy 59453
     Rok 2006 3321
     Rok 2007 9218
     Rok 2008 9499
     Rok 2009 12071
     Rok 2010 13170
     Rok 2011 1860
     Rok 2012 2146
     Rok 2013 12918
     Rok 2014 22135
     Rok 2015 19125
     Rok 2016 12666
     Rok 2017 12765
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 000 euro 7706
     Rok 2014 18031
     Rok 2015 27490
     Rok 2016 19529
     Rok 2017 15165
Załatwianie Spraw
   Załatwianie spraw obywateli 6711
     Oświata 66
     Urząd Stanu Cywilnego 1741
    ›    Informacja o Urzędzie 2015
    ›    Rejestracja urodzenia 1015
    ›    Zgłoszenie zgonu 1433
    ›    Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 1255
    ›    Rejestracja małżeństwa 1055
    ›    Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 1222
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1364
    ›    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 986
    ›    Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień 1123
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 899
    ›    Przyjecie oświadczenia o uznaniu dziecka 906
    ›    Nadanie dziecku nazwiska męża matki 1078
    ›    Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska,które nosił przed zawarciem małżenstwa 945
    ›    Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 979
    ›    Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 937
    ›    Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego 1335
     Ochrona środowiska 1489
    ›    Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 725
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 635
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 537
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 593
    ›    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 632
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 476
     Dowody osobiste 2774
     Meldunki 2235
     Nieruchomości 2657
     Działalność gospodarcza 2178
     Zezwolenia i decyzje 1847
     Podatki 1504
    ›     Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1266
    ›    Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych 1468
    ›     Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy 1103
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 1163
    ›    Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne 1044
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne 983
    ›    Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne 1032
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 2755
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne 946
    ›    Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 1767
    ›    Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1375
    ›    Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) 1106
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych 1314
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6016
     Budownictwo, architektura i inwestycje 2088
    ›    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1733
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2385
    ›    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2744
    ›    Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych 1747
    ›    Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń 1434
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1038
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 733
     Drogi i transport 1386
    ›    Zajęcie pasa drogowego 1684
    ›    Zjazdy 3421
    ›    Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych 1121
    ›    Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym 1181
    ›    Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 1338
   Bezpłatne porady prawne 1289
Inne
   Nabór pracowników na wolne stanowiska 92982
   Wybory i referenda 8000
     Wybory 2010 1460
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1542
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4172
     Wybory parlamentarne 2011 1708
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 1454
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1382
     Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 2014 4779
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1113
     Referendum ogólnokrajowe 2015 741
     Wybory parlamentarne 2015 593
     Wybory samorządowe 2018 55
   Ogłoszenia, obwieszczenia 46633
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1182
     Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 292
     Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 836
     Wnioski o udzielenie dotacji składane przez organizacje pozarządowe 165
   Informacje nieudostępnione 3741
   Ponowne wykorzystywanie 381
   Kontrole 1224
   Rejestr zbiorów danych 1070
   Petycje 467
   Redakcja Biuletynu 4442