artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 19.11.2012 – 28.11.2012 konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2013 roku”

artykuł nr 2

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 16.11.2012 r. do 26.11.2012 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźno.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 05.11.2012 r. do 15.11.2012 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

artykuł nr 4

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 05.11.2012 r. do 15.11.2012 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźno.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 05.11.2012 r. do 15.11.2012 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.