artykuł nr 6

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miedźno

 

Zarządzenie Nr 130/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedźno.