artykuł nr 1

Radny Dariusz Bednarski

artykuł nr 2

Przewodniczący Rady Zdzisław Bęben

artykuł nr 3

Radny Andrzej Ciesielski

artykuł nr 4

Radny Leszek Idasz

artykuł nr 5

Radny Adam Kiciński