artykuł nr 1

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2019 - 2024

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej
Krystyna Pluta

Piotr Makles

Izabela Miara

Robert Miara

Irena Stańczyk

 

artykuł nr 2

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2015 - 2019

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Krystyna Pluta

Dariusz Frączyński

Małgorzata Grzyb

Dorota Koszczyk

Robert Miara

artykuł nr 3

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011 - 2015

Imię i nazwisko Sołtysa
Skład Rady Sołeckiej
Lidia Janikowska

Krystyna Pluta

Robert Oziembała

Bogdan Ligudziński

Damian Wojciechowski

artykuł nr 4

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Lidia Janikowska

Krystyna Pluta

Witold Wojciechowski

Robert Oziembała

Lidia Korkus

artykuł nr 5

Statut Sołectwa