artykuł nr 1

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2019 - 2024

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej
Adrian Soboniak

Bożena Pasternak

Paweł Leszczyński

Bernarda Borecka

 

artykuł nr 2

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2015 - 2019

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Zbigniew Seliga

Elżbieta Duleba

Marek Pasternak

Włodzimierz Trocha

artykuł nr 3

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011 - 2015

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Zbigniew Seliga

Elżbieta Duleba

Andrzej Figiel

Włodzimierz Trocha

artykuł nr 4

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011

Imię i nawisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Zbigniew Seliga

Stanisław Figiel

Piotr Michalski

Elżbieta Duleba

Henryk Kamer

artykuł nr 5

Statu Sołectwa