artykuł nr 1

Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno odbytego w dniu 4 listopada 2014 r.

artykuł nr 2

Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno odbytego w dniu 22 sierpnia 2014 r.

Załączniki:
treść protokołu 357 KB
artykuł nr 3

Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno odbytego w dniu 1 lipca 2014 r.

Załączniki:
treść protokołu 348 KB
artykuł nr 4

Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno odbytego w dniu 6 czerwca 2014 r.

Załączniki:
treść protokołu 597 KB
artykuł nr 5

Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 18 marca 2014 r.

Załączniki:
treść protokołu 717 KB