artykuł nr 1

Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi

Załączniki:
Odpowiedź 248 KB
Treść interpelacji 68 KB
artykuł nr 2

Zapytanie dot. wykazu wydatków poniesionych na delegacje w 2019 r.

Załączniki:
Odpowiedź 235 KB
Zapytanie radnego 58 KB
artykuł nr 3

Zapytanie dot. ograniczenia zakresu planowanych do przeprowadzenia prac remontowych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mokrej

Załączniki:
Zapytanie radnego 37 KB
Odpowiedź 236 KB
artykuł nr 4

Zapytanie dot. zakupu ławeczek

Załączniki:
Odpowiedź 250 KB
Zapytanie radnego 77 KB
artykuł nr 5

Zapytanie dot. wyników kontroli kotłowni domowych

Załączniki:
Odpowiedź 249 KB
Zapytanie radnego 34 KB