artykuł nr 1

Interpelacja dot. umieszczenia znaku informacyjnego z nazwą ulicy Władysława Jagiełły przy drodze powiatowej łączącej ul. Częstochowską z miejscowością Władysławów.

Załączniki:
Odpowiedź 258 KB
Treść interpelacji 52 KB
artykuł nr 2

Interpelacja dot. zakupu i umieszczenia na terenie naszej Gminy ,,serc na nakrętki” oraz specjalnych pojemników na zużyte baterie

Załączniki:
Odpowiedź 110 KB
Treść interpelacji 53 KB
artykuł nr 3

Interpelacja dot. uporządkowania nazewnictwa i numeracji w miejscowościach Izbiska oraz Miedźno

Załączniki:
Odpowiedź 253 KB
Treść interpelacji 25 KB
artykuł nr 4

Interpelacja dot. wykonania odwodnienia na drogach gminnych (ul. Zakładowa oraz ul. Parkowa w Ostrowach nad Okszą)

Załączniki:
Odpowiedz 259 KB
Treść interpelacji 35 KB
artykuł nr 5

Zapytanie dot. finansowania zadań oświatowych na terenie Gminy Miedźno

Załączniki:
Odpowiedź 697 KB
Treść zapytania 36 KB