artykuł nr 1

Interpelacja dot. uporządkowania nazewnictwa i numeracji w miejscowościach Izbiska oraz Miedźno

Załączniki:
Odpowiedź 253 KB
Treść interpelacji 25 KB
artykuł nr 2

Interpelacja dot. wykonania odwodnienia na drogach gminnych (ul. Zakładowa oraz ul. Parkowa w Ostrowach nad Okszą)

Załączniki:
Odpowiedz 259 KB
Treść interpelacji 35 KB
artykuł nr 3

Zapytanie dot. finansowania zadań oświatowych na terenie Gminy Miedźno

Załączniki:
Odpowiedź 697 KB
Treść zapytania 36 KB
artykuł nr 4

Zapytanie dot. zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

Załączniki:
Odpowiedź 42 KB
Zapytanie radnych 45 KB
artykuł nr 5

Interpelacja dot. doświetlenia przejść dla pieszych oraz montażu spowalniaczy ruchu

Załączniki:
Odpowiedź 68 KB
Treść interpelacji 46 KB