artykuł nr 1

Skład osobowy Rady Gminy Miedźno w kadencji 2018 - 2023

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

PEŁNIONA FUNKCJA

1.

Zdzisław Bęben

Przewodniczący Rady Gminy

2.

Dorota Miśkiewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3.

Zbigniew Graj

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4.

Anna Chudaszek

Radna

5.

Zbigniew Ciesielski

Radny

6.

Małgorzata Grzyb

Radna

7.

Elżbieta Makles

Radna

8.

Konrad Puchała

Radny

9.

Ewelina Stobiecka

Radna

10.

Agnieszka Szczypiór

Radna

11.

Małgorzata Szymonik

Radna

12.

Czesław Trzepizur

Radny

13.

Piotr Wawrzyniak

Radny

14.

Waldemar Wosiński

Radny

15.

Mirosław Zielonka

Radny

 

artykuł nr 2

Skład osobowy Rady Gminy Miedźno w kadencji 2014...

Skład osobowy Rady Gminy Miedźno w kadencji 2014 - 2018

artykuł nr 3

Skład osobowy Rady Gminy od 20 grudnia 2012 r.

Skład osobowy Rady Gminy po wyborach uzupełniających

artykuł nr 4

Skład osobowy Rady Gminy od 20 września 2012 r.

Skład osobowy Rady Gminy przed wyborami uzupełniającymi.

artykuł nr 5

Skład osobowy Rady Gminy

W wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. do Rady Gminy Miedźno wybranych zostało 15 radnych.