artykuł nr 1

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2019 - 2024

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej
Konstanty Szczypior

Rafał Napieraj

Przemysław Tałajczyk

Joanna Pryzwan

Jolanta Belowska

 

artykuł nr 2

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2015 - 2019

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Konstanty Szczypiór

Jolanta Belowska

Anna Grądys

Jolanta Pryzwan

Anna Sieja

artykuł nr 3

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011 - 2015

Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Konstanty Szczypiór

Jolanta Belowska

Jarosław Ligęza

Ewa Miarka

Łukasz Wierus

artykuł nr 4

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2007 - 2011

 

Imię i nawisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
Konstanty Szczypiór

Jacek Mszyca

Lesław Deska

Wiesław Deska

Andrzej Leszczyk

 

artykuł nr 5

Statut Sołectwa