artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 50/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r

w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/2011 Rady Gminy Miedźno z 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2011 opłat za ksztalcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Załączniki:
Treść uchwały 443 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 49/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki:
Treść uchwały 203 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 47/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011r.

Załączniki:
Treść uchwały 777 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 46/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011r.

Załączniki:
Treść uchwały 685 KB