artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 128/XVII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2011 r

w sprawie nieodpłatnego przekazania  urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzeniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miedźno wraz z nieruchomościami zabudowanymi przepompowniami  na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 127/XVII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2011 r

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020

Załączniki:
Treść uchwały 860 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 126/XVII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2011 r

w sprawie zmiany w budzecie gminy na 2011 r.

Załączniki:
Treść uchwały 239 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 125/XVII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2011 r

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2012 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Załączniki:
Treść uchwały 138 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 124/XVI/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2011 r

w sprawie nieodpłatnego przekazania  urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzeniem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miedźno wraz z nieruchomościami zabudowanymi przepompowniami  na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

uchylona Uchwałą Nr 128/XVII/2011  z dnia 28 grudnia 2011 r.

Załączniki:
Załącznik MB