artykuł nr 1

UCHWAŁA RADY GMINY MIEDŹNO NR 119/XVI/2011 z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Rocznik 2012

Pozycja 514

Załączniki:
Treść uchwały 193 KB