artykuł nr 1

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 2

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi