artykuł nr 1

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr 41/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

obrazek