artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad regulujących funkcjonowanie scentralizowanego systemu rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 225 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniajace Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2017-2031

Załączniki:
Treść zarządzenia 323 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2016-2030

Załączniki:
Treść zarządzenia 319 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 90 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 342 KB