artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie diet radnych i sołtysów Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść uchwały 95 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037

Załączniki:
Treść uchwały 327 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 grudnia 2018 poz. 7922

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/7922/

 

Załączniki:
Treść uchwały 90 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 11/III/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 grudnia 2018 poz. 7921

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/7921/

 

Załączniki:
Treść uchwały 92 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 10/III/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Treść uchwały 127 KB