artykuł nr 1

Uchwała Nr 147/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece
Liswarcie

Załączniki:
Treść uchwały 105 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 146/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie

Załączniki:
Treść uchwały 180 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 145/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska – tereny położone na
zachód od drogi wojewódzkiej D-491

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 144/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych

Załączniki:
Treść uchwały 104 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 143/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadania publicznego
zakupu i montażu „Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na
terenie Powiatu Kłobuckiego”

Załączniki:
Treść uchwały 105 KB