artykuł nr 1

Uchwała Nr 176/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2021 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania
na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

artykuł nr 2

Uchwała Nr 175/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Załączniki:
Treść uchwały 380 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 174/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa na 2021 rok

Załączniki:
Treść uchwały 385 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 173/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2021 rok

Załączniki:
Treść uchwały 399 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 172/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032

Załączniki:
Treść uchwały 987 KB