artykuł nr 1

Uchwała Nr 126/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 125/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:
Treść uchwały 683 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 124/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy  Miedźno w 2020 roku

Załączniki:
Treść uchwały 147 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 123/XV/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 97 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 122/XV/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 97 KB