artykuł nr 1

Uchwała Nr 296/XLII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załączniki:
Treść uchwały 516 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 295/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Załączniki:
Treść uchwały 226 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 294/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2023 rok

Załączniki:
Treść uchwały 241 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 293/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2022 r. poz. 8694

Załączniki:
Treść uchwały 157 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 292/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2022 r. poz. 8693

Załączniki:
Treść uchwały 148 KB