artykuł nr 1

Uchwała Nr 264/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol

Załączniki:
Treść uchwały 156 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 263/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Miedźno na lata 2022-2025

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 262/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r.

Załączniki:
Treść uchwały 740 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 261/XXXV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 7 lipca 2022 r. poz. 4558

Załączniki:
Treść uchwały 154 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 260/XXXV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034

Załączniki:
Treść uchwały MB