artykuł nr 1

wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

artykuł nr 2

wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 90/XV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

artykuł nr 3

wzory formularzy w wymiarach podatkowych

 Uchwała Nr 109/XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011 . w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych