artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 71/VII/2003 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniegoprogramu inwestycyjnego
Załączniki:
Dokument DOC 93 KB 93 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 66/VII/2003 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli
Załączniki:
Dokument DOC 34 KB 34 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 67/VII/2003 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów
Załączniki:
Dokument DOC 20,5 KB 21 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 62/VII/2003 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. i udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tego tytułu
Załączniki:
Dokument DOC 21 KB 21 KB