artykuł nr 1

podatek od środków transportowych w 2022 roku

artykuł nr 2

podatek od środków transportowych w 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021 roku

artykuł nr 3

podatek od środków transportowych w 2016 roku

artykuł nr 4

podatek od środków transportowych w 2013, 2014 oraz 2015 roku

artykuł nr 5

podatek od środków transportowych

Uchwała Nr 111/XV/2011 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych