artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedźno

artykuł nr 2

Wykaz przedsiębiorców obierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Załączniki:
Zestawienie przedsiębiorców 235 KB
artykuł nr 3

Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miedźno

Załączniki:
Zestawienie przedsiębiorców 8 KB
artykuł nr 4

Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Miedźno

Załączniki:
Zestawienie przedsiębiorców 11 KB
artykuł nr 5

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych

Załączniki:
Dokument 35 KB