artykuł nr 1

opłata targowa

UCHWAŁA Nr 135/XVI/2004 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek oraz zwolnień z opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta.