artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 160/XIX/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiany w budżecie gminy.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 159/XIX/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 158/XIX/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy instytucjom upowszechniania kultury zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez Gminę Miedźno.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 157/XIX/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miedźno.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 156/XIX/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie : zmiany do uchwały Nr 143/XVII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 26.03.2004 dotyczącej wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy z nieruchomościami będącymi własnością osób fizycznych.