artykuł nr 1

Budżet na 2005 rok

Uchwała Nr 218/XXV/2004 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie : budżetu Gminy na 2005 rok.