artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 248/XXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 247/XXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącego likwidacji samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 246/XXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: nadania statutu i aktu założycielskiego Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mokrej

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 245/XXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: przystąpienia do Europejskiego Programu Najbardziej Potrzebującym PEAD

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 244/XXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia ZOZ w Kłobucku