artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 64/VIII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy na 2007 r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 63/VIII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia przedszkolne.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 62/VIII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Miedźno.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 61/VIII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej usytuowanych w jednostkach ZOZ.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 60/VIII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej usytuowanych w jednostkach ZOZ.